Det Økologiske Råd: Befordringsfradraget skal skubbe på grøn transport

I Danmark bruger vi op mod fem milliarder kroner årligt på at støtte, at folk kører længere til og fra arbejde. For de samme penge kan man støtte 15 store havvindmølleparker eller opføre to nye supersygehuse om året.

Afskaf det generelle befordringsfradrag, som årligt koster staten op mod fem milliarder kroner, og brug i stedet pengene på grøn transport, forslår Det Økologiske Råd.

TRANSPORT – I Danmark bruger vi op mod fem milliarder kroner årligt på at støtte, at folk kører længere til og fra arbejde. For de samme penge kan man støtte 15 store havvindmølleparker eller opføre to nye supersygehuse om året.

Tallene kommer fra Det Økologiske Råd, som nu slår til lyd for at udfase det generelle befordringsfradrag, som vi kender det i dag. Ifølge Jeppe Juul, der er transportmedarbejder i Det Økologiske Råd, er befordringsfradraget med til at skævvride Danmark.

»Når man ser på hvem, der faktisk får disse fradrag, er det i høj grad folk, der bor i vandkants-Danmark, der får meget lidt, mens dem, der pendler fra omegnen af København og de andre større byer, er de helt store modtagere«, siger han.

I stedet for et generelt befordringsfradrag forslår Det Økologiske Råd, at de mange støttekroner i stedet målrettes til grøn transport og til støtte i de tyndt befolkede områder, hvor der er langt mellem arbejdspladserne.

Kunne trække 18 milliarder fra i skat
Sidste år kunne danskerne trække 18 milliarder kroner fra i skat, og befordringsfradaget, der årligt koster staten fire-fem milliarder kroner, er med til at understøtte en udvikling, hvor flere bor længere væk fra deres arbejde og derfor har behov for at transportere sig flere kilometer. Alt sammen noget, der skaber øget trængsel, støtte luftforurening og øget klimabelastning. Derfor er det på tide at gøre op med den gamle støttemodel.

»Vi bruger enorme summer på aktivt at skabe mere trængsel på vejene, og øge luftforurening og klimabelastning. Problemer der hver især påfører samfundet store omkostninger. Det er ikke meningsfuldt, og vi bør derfor udfase det generelle befordringsfradrag«, siger Jeppe Juul, transportpolitisk medarbejder i Det Økologiske Råd.

Bør udfases gradvist
Det Økologiske Råd understreger, at befordringsfradraget bør udfases gradvist over en 10-20 årig periode for at mindske ulemperne. Samtidig bør visse områder friholdes. Det gælder fx øer og områder med høj arbejdsløshed, der har brug for en hjælpende hånd for at sikre mobilitet til tilgængelige arbejdspladser.

»I det omfang man ønsker at opretholde et befordringsfradrag, bør man ændre ordningen så den bliver markant mere effektiv i forhold til de udfordringer, vi står overfor som samfund, blandt andet klima, trængsel og luftforurening. For eksempel kunne man overveje at have forskellige fradragssatser for husholdninger, der har indregistreret en elbil – som man har i Norge, ligesom man kan differentiere fradraget efter, hvor trængselsskabende transporten er«, siger Jeppe Juul.

Det Økologiske Råd har gennemført flere projekter, med henblik på at introducere renere teknologi til transport. Det gælder blandt andet elbiler, pluginhybridbiler i delebilsflåder, biogas til skraldebiler i Københavns Kommune, elcykler til særlige grupper borgere m.m.