Millioner på vej til økologisk forskning

Den nye pulje bliver udbudt af Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, i samarbejde med ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. På billedet høstes forsøgsparceller med økologisk soja. Foto: Henning Thomsen

En pulje på 37,4 mio. kr. til fremme af økologisk jordbrug og fødevareproduktion er klar. Pengene skal gå til nytænkende, forskningsbaserede økologiprojekter inden for klima, miljø og biodiversitet.

ØKOLOGI – Knap 38 millioner kroner er klar til uddeling i den sjette udgave af Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, ORDD6. Miljøstyrelsens grønne pulje, GUDP, indkalder ansøgninger med frist 1. maj 2020.

Pengene skal især gå til projekter, der styrker de økologiske landmænds arbejde med at udvikle produktionsformer, som gavner klima, miljø og biodiversitet, og som tager udgangspunkt i at gøre økologien til en levevej.

Den nye pulje bliver udbudt af Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, i samarbejde med ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.

GUDP og ICROFS ønsker først og fremmest ansøgninger, som understøtter målene i ICROFS’ nye Forsknings- og udviklingsstrategi. (link)
Det indebærer, at ansøgningerne skal fokusere på et eller flere af seks særlige temaer:

  • Cirkulær økonomi
  • Klima og miljø
  • Biodiversitet
  • Sundhed og velfærd
  • Fremtidens økologiske forbruger
  • Økologien som levevej

Penge til både små og store projekter

Projekter kan søge tilskud i størrelsesorden 250.000 kr. til 8 mio. kr. Også mindre projekter er meget velkomne, bliver det understreget.

Som udgangspunkt er 80 pct. af midlerne i puljen reserveret til projekter med forretningsplan, mens op til 20 pct. af midlerne kan gå til projekter med fokus på økologisk jordbrugs bidrag til samfundsgoder. Det vil sige projekter, som ikke nødvendigvis gavner den enkelte virksomheds økonomi her og nu, men som har en mere langsigtet samfundsøkonomisk effekt.

Der er ansøgningsfrist 1. maj 2020. Miljøstyrelsens GUDP-sekretariat forventer at give besked om tilsagn og afslag på ansøgningerne inden udgangen af 2020.