377 økologiske landbrug med statsgodkendelse

Ved udgangen af 1989 var der registreret 377 autoriserede økologiske landbrugsbedrifter. De driver 0,33 procent af landbrugsarealet og har nu omlagt 5.303 hektar til økologisk drift.

ØKOLOGI – Den økologiske del af dansk landbrug måles ved indgangen til et nyt årti endnu i promiller.

Antallet af landmænd, der har fået godkendt deres bedrift som økologisk, er steget pænt i 1989. Men alligevel er det endnu kun en forsvindende lille del af landbrugsarealet, der drives økologisk uden brug af kunstgødning og sprøjtegift.

I løbet af det sidste kvartal i 1989 fik 61 nye økologiske landmænd det grønne stempel, og dermed nåede antallet af statsautoriserede økologiske bedrifter op på 377 i 1989. Det er 158 flere end året og svarer til en stigning på 72 procent i forhold til 1988, hvor kun 219 bedrifter kunne skilte med en økologisk godkendelse fra staten.

Det viser de nyeste tal fra Statens Plantetilsyn, opgjort den 22 december 1989.

De 377 økologiske ejendomme driver 0,33 procent af Danmarks samlede landbrugsareal. Det svarer til 9.269 hektar. Heraf dyrkes godt 86 procent økologisk med 5.303 hektar fuldt omlagt og 2.702 hektar under omlægning i 1990. Kun 1.262 hektar var endnu ikke påbegyndt omlægning til økologisk drift, viser tallene.

Flest i Jylland

Tilgangen af nye økologiske landbrug sker især i Jylland, og i dag finder vi 58 procent af samtlige autoriserede bedrifter i det jyske. Fyn må nøjes med 12 procent og de resterende 30 procent er fordelt på Sjælland og de øvrige øer.

Også når det gælder bedrifternes størrelse, er det jyderne, der ligger i spidsen. Her er en økologisk bedrift i gennemsnit på 27,1 hektar. På Sjælland er den på 22,5 hektar, og fynboerne er helt nede på 17,1 hektar.

Alt i alt er de økologiske ejendomme stadig en del mindre end traditionelle bedrifter. Mens en dansk gennemsnitsgård er på lidt over 32 hektar, er den økologiske kun på 24,6 hektar, viser tallene fra Statens Plantetilsyn.

Husdyr på næsten alle brug

Langt de fleste økologiske bedrifter har husdyr, og herved adskiller de sig klart fra det traditionelle landbrug.

I en opgørelse fra den 19. september 1989 fandt Statens Plantetilsyn, at hele 87 procent af de økologiske bedrifter havde husdyr mod kun 51 procent af de traditionelle ejendomme.

Mange af besætningerne på de økologiske landbrug er dog ganske små. Godt halvdelen har under 10 dyreenheder (En dyreenhed svarer til 1 malkeko, eller 30 slagtesvin, eller 150 høns osv.) En tredjedel af bedrifternes har mindre end 3 dyreenheder, og kun hver syvende ejendom har over 50 dyreenheder.

Besætningerne er generelt større i Jylland end på øerne.