19 havbrug skaber cirka 14 pct. af omsætningen fra produktion af spisefisk

På blot ni år er omsætningen pr. havbrug næsten fordoblet.

HAVBRUG – Til manges store lettelse kommer der ikke flere havbrug i danske farvande.

»Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet. Vi skal i stedet satse på bæredygtig udvikling af akvakultursektoren«, lød meldingen forleden fra miljøminister Lea Wermelin.

Dermed satte hun en stopper for udbygningen af de store forurenende industrianlæg til havs, som hvert år producerer mange tusinde tons spisefisk til de danske middagsborde.

Udbygningen var planlagt af den tidligere regering med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen som ivrig fortaler. Venstre-ministeren henviste til det, han kaldte et »miljømæssigt råderum«,som angiveligt gav mulighed for at etablere nye store havbrug i farvandet ved Djursland og Sjælland uden at det ville får negative konsekvenser for natur og vandmiljø. Ifølge miljøaktivister og havbiologer var det miljømæssige råderum dog et fiktivt begreb, som ministeren bekvemt havde opfundet til lejligheden.

19 havbrug producer 14.000 ton fisk
De seneste tal viser, at der var 19 havbrug i Danmark i 2017, som tilsammen producerede op mod 14.000 ton fisk. Til sammenligning var den danske landing af spisefisk (fisk til konsum) i 2017 på cirka 317.000 ton, oplyser Danmarks Statistik.

Opdræt af fisk i ferskvandsdambrug bidrog med ca. 40.000 ton. Dermed udgjorde produktionen fra de 19 havbrug mindre end fire procent af den samlede produktion af spisefisk i 2017.

Regnbueørred har høj salgsværdi
Ser man til gengæld på omsætningen, fylder havbrugene noget mere. I 2017 udgjorde omsætningen fra havbrugene næsten 14 procent af det samlede omsætning. Havbruget havde en omsætning på omkring 560 mio. kroner, mens de øvrige fiskeopdræt bidrog med knap 1 mia. kr. Værdien af de landede spisefisk udgjorde 2,5 mia. kr, viser tal fra Danmarks Statistik.

«En af årsagerne til at havbrugene står for en relativt stor andel af den samlede omsætning er, at man i havbrugene opdrætter regnbueørred, og har et stort salg af rogn, der begge har en høj salgsværdi«, fortæller Jeppe Strandgaard Herring, der er ansvarlig for statistikkerne om havbrug.

Ser man på de enkelte havbrug var omsætning pr. anlæg lige under 16 mio. kr. i 2009. I 2017 var det tal steget til lige under 30 mio. kr. Ser man i stedet på produktionen var den 566 ton i 2009 og 729 ton i 2017, hvilket svarer til en stigning på lidt under 30 procent.