Vi skal løsrive os helt fra det fossil-baserede samfund

Theresa Scavenius er klimapolitisk forsker og folketingskandidat for Alternativet.

KLIMA – Det skal være slut med at bore efter nye olieforekomster i Nordsøen, mener Alternativet. Det kræver en tilbagerulning af regeringens nuværende politik. Vi skal indse nødvendigheden af at starte helt forfra i forhold til, hvilke energiressourcer vores samfund og økonomi bygger på, skriver Theresa Scavenius, folketingskandidat for Alternativet.

Af Theresa Scavenius, klimapolitisk forsker, folketingskandidat for Alternativet

Det er efterhånden børnevisdom, hvad kernen i klimaforandringerne er: Vi graver det fossile materiale op af undergrunden, som igennem millioner år er blevet dannet af organisk materiale som planter og alger ved høj temperatur og tryk. Det fossile materiale er i små 200 århundrede år blevet brugt til at få biler til at køre, fly til at flyve, og forandret menneskets hverdag ved at lave materialet plastik, der bruges i stort set alle afskygninger.

Olien har i sandhed været et mirakel, som i marxistiske termer har været en produktivkraft for hele vores nuværende civilisation. Vi lever derfor i dag i en fossil-baseret økonomi, hvor stort set alt er afhængigt af fossile brændsler i en eller anden udstrækning. Det gælder selv mange af de elbiler, som kører på strøm. De fleste af dem bliver stadig lavet på sort energi.

Miraklet har en pris
Men miraklet kom med en pris. Det fossile materiale udleder den kuldioxid i atmosfæren, som er blevet ophobet igennem millioner år, når det bliver brændt af.

Den svenske fysiker Svante Arrhenius (1859-1927) forudså allerede i 1897, at temperaturerne ville stige på grund af de øgede kuldioxidudledninger. Det betyder, at den kemiske sammensætning af den tynde atmosfære, som omkranser jorden og som gør biologisk liv på jorden muligt, er under forandring.

For menneskeheden kan det virke som en umulig opgave at gå i gang med. At erkende at alt, hvad vi har bygget vores samfund, civilisation og økonomi på var født indbygget med en underminering af betingelser for biologiske liv. At erkende, at den heltestatus, olien havde, byggede på nogle falske præmisser.

Måske er det en umulig opgave at erkende, at vi skal hive olien ned fra dens piedestal og starte helt forfra. At vi skal bygge vores økonomiske modeller og samfundsmæssige grundlag op fra nu og starte med at skrive en ny energipolitisk grundlov.

De klimapolitiske diskussioner tager ofte udgangspunkt i den individualiserede hverdag. Hvordan kan den enkelte familie nedsætte deres Co2-aftryk. Hvordan kan jeg som privat forbruger løsrive mig en smule fra det fossilt baserede samfund? Det er en klimapolitik, der starter fra bunden.

Slut med at bore efter olie
Jeg og Alternativet vil gerne starte klimapolitikken fra toppen. Her skal vi starte med at stoppe med at bore efter nye olieforekomster i Nordsøen. Det kræver en tilbagerulning af regeringens nuværende politik, hvor de i øjeblikket er ved at beslutte hvilke firmaer, som skal have lov til at bore efter ny olie.

Set i et historisk lys er det helt naturligt. Men set ud fra et klimapolitisk perspektiv, er det svært at forestille sig en større grad af absurditet. Dernæst skal vi selvfølgelig udvikle en plan for at stoppe for al olieboring i Nordsøen. Være et globalt foregangsland. Og samtidig omstille hele vores økonomi til at være bæredygtig, så vi heller ikke skal importere olie eller andre fossile brændsler fra udlandet.

Grundlæggende er der brug for en energipolitisk oplysning, hvor vi indser nødvendigheden af at starte helt forfra i forhold til, hvilke energiressourcer vores samfund og økonomi bygger på.