Steen Gade bliver formand for Vejles Klimaråd

Steen Gade er tidligere folketingsmedlem for SF og tidligere direktør i Miljøstyrelsen. Foto: Peter Sørensen

Vejle Byråd har spurgt Steen Gade, om han vil være formand for et nyt udvalg, som skal udvikle Vejles ambitiøse position inden for bæredygtighed og resiliens.

KLIMA – Det er en meget erfaren formand, der sætter sig for bordenden i Vejle Kommunes Klimaråd. Steen Gade har en bred politisk erfaring som tidligere medlem af Folketinget for SF, hvor han har været formand for Folketingets Klima- og Energiudvalg, Miljøudvalget og Udenrigsudvalget ad flere omgange i de i alt 27 år, han var medlem.

Han har også været direktør for Miljøstyrelsen 1999-2003 og har været aktiv i tværpolitisk internationalt samarbejde mellem miljøengagerede parlamentarikere. I dag er han aktiv klummeskriver og debattør.

– Jeg er meget glad for, at Steen Gade har sagt ja til at være formand for Vejles nye Klimaråd, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

– Steen Gade har stor indsigt i de klimaudfordringer, vi står over for, og har deltaget i mere end 15 klimatopmøder som politiker og embedsmand og været en vigtig stemme i debatten om klima, miljø, natur og biodiversitet i flere årtier. Han vil kunne bidrage med stor faglig viden og tværpolitisk indsigt på klimaområdet.

Vejle Kommune har alle chancer for at nå i mål
Steen Gade glæder sig meget til opgaven.

– Den er stor, for det kommer til at kræve rigtig meget af os alle sammen, hvis vi som nation skal leve op til målsætningen om at nå 70 % C02 -reduktion i løbet af de næste 10 år. Det gør opgaven ekstra spændende, for kommunerne er helt afgørende for, at det lykkes.

– På grund af mange års indsats bl.a. med resiliens har Vejle Kommune alle chancer for at levere resultater i de kommende år. En af udvalgets fornemme opgaver bliver derfor at bygge videre på det, der allerede er opnået, og samtidig turde sætte kurs mod 2030 med bred inddragelse og spændende nye initiativer, understreger den nye formand.

Ud over Steen Gade består Klimarådet af alle gruppeformænd i Byrådet. Udvalget skal udvide mulighederne for den grønne omstilling i Vejle Kommune og skal arbejde med prioriteringen af konkrete indsatser inden for resiliens, klima og de 17 verdensmål.

Ambitiøse på klima og resiliens
Vejle har i mange år været ambitiøse, når det gælder klima og resiliens. Vejle var f.eks. blandt de første til at arbejde med nye måder at sortere affaldet på med et af landets højeste sorteringsprocenter som resultat. Nu er kommunen klar til at tage næste skridt med et helt nyt ressourcecenter (RCV) med endnu mere genanvendelse, ny teknologi og meget bedre forhold for borgerne. 

Vejle Kommune er også en af de 20 klimakommuner, som er udvalgt til Projekt DK2020, som Realdania, bynetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO står bag. Projektet skal sætte skub i klimaplanerne.

Som den eneste kommune i Danmark er Vejle udvalgt til være med i EU-projektet Reflow, som skal minimere forbruget af plast og forvandle plastaffald til en ressource. Et projekt som gennemføres i Vejle Vestby sammen med beboerne. Gadebelysningen er LED lys, og i Vandel bygges Nordens største solcellepark. Oversvømmelser er en af Vejle bys helt store udfordringer, og i løbet af de næste halve år skal borgerne og virksomhedere komme med input til et forslag til stormflodsstrategi.

Og så har Vejle Kommune siden 2013 været medlem af bynetværket 100 Resilient Cities, hvor vi sammen med byer over hele verden forsøger at udvikle og dele løsninger på fremtidens udfordringer.