Ny grøn alliance kræver klimahandling nu

Klimaaktionerne breder sig som en steppebrand. Her er det fra klimastrejken i Aarhus 16. marts. Foto: Gustav Bech

Klimaindsatsen skal fylde mere på de danske arbejdspladser. Nogle af Danmarks største fagforbund, forskernetværk og grønne organisationer er gået sammen i en ny, bred alliance. De efterlyser markant, politisk handling nu.

Broen til fremtiden er navnet på en ny grøn alliance, der samler store dele af den danske fagbevægelse, miljø- og udviklingsorganisationer.

De seneste måneder har ledende repræsentanter udviklet grundlaget for alliancen, som kommer med tre markante krav om et CO2-neutralt Danmark i 2040, et massivt politisk fokus på grøn transport og et stop for nye tilladelser til udvinding af olie og gas i Nordsøen.

Samtidig er det et udtalt ønske at sætte klimaudfordringen højere på dagsordenen i hverdagen på arbejdspladser over hele landet

Vi skal have alle med

»Klimaudfordringen rammer os alle sammen, og vi i fagbevægelsen ønsker at gå i front  af den grønne omstilling«, siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

»Vi skal have alle med på den grønne vogn og i fællesskab skubbe på for eksempelvis mindre spild og bedre udnyttelse af ressourcer – og vores medlemmer er både forbrugere og eksperter på området. Når et stigende antal lønmodtagere og arbejdspladser viser vejen, vil det både gøre en forskel i sig selv og forhåbentligt inspirere politikerne til at komme op i gear,« siger hun.

Klimaforandringerne har store konsekvenser for folkesundheden verden over. Naturkatastrofer fører til infektionssygdomme og migration blot for at nævne nogle få.

Klimakampen vindes ikke alene i Danmark. Broen til fremtiden har også den viden, der skal til for at komme med konkrete forslag til, hvordan vi tænker grøn omstilling og FN’s Verdensmål ind i alle aspekter af vores arbejds- og hverdagsliv, lyder det fra den nye grønne alliance.

»Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Danmark udleder alt for meget CO2 i kraft af vores høje levestandard og forbrug. Men vores velstand giver os også mulighed for at gå forrest og bidrage til at gøre Danmark CO2-neutralt hurtigt – uden at vi forringer vilkårene for borgerne,« siger Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA.

’Broen til fremtiden’ vil presse på for handling alle vegne. De gode hensigter og højstemte politiske taler gavner i sig selv hverken klimaet eller borgerne herhjemme, der udviser voksende appetit på en hurtig og retfærdig grøn omstilling af samfundet.

Tre fælles hovedkrav til politikerne

Alle generationer og alle borgere kan og bør bidrage for at sikre en fremtid for de kommende generationer, men alliancen retter det allerstørste ansvar i retning af politikerne med blandt andet de tre, fælles hovedkrav:

  • Et CO2-neutralt Danmark i 2040. Der skal være bindende delmål hvert femte år.
  • Bæredygtig trafik. Smartere, grønnere og billigere kollektiv trafik. Flere cykler og el-biler.
  • Stop for nye olie- og gaslicenser i Nordsøen. Den fossile energi skal blive, hvor den er.

Den nyopståede alliance appellerer til alle forbund, fagforeninger og ngo’er om at slutte sig til.

Ambitionen for den grønne alliance er, at medlemmerne løbende skal komme med konkrete opfordringer og forslag til at imødegå klimaudfordringen over for relevante beslutningstagere for at skubbe på for handling i staten, i regioner, kommuner og på hver enkelt arbejdsplads rundt om i landet.

»Det er fantastisk opløftende, at sværvægtere i fagbevægelsen går sammen og toner rent flag, når det gælder vigtigheden af akut politisk handling for et grønnere Danmark, hvor alle er med,« siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden.

»Vi tror på, at det her initiativ vil skubbe yderligere til den voksende bevidsthed i alle hjørner af landet om, at vi hver især kan gøre en forskel for at sikre gode, sunde levevilkår for fremtidige generationer, men at det største ansvar helt grundlæggende er politisk«, siger Mads Flarup.