Naturstyrelsen: Nye ulvehvalpe skal have fred og ro

Naturstyrelsen har offentliggjort dette kort, som viser området, hvor der nu er adgangsbegrænsning. De statslige naturområder er skraveret. Området med færdselsbegrænsninger er markeret med gult. Grafik: Naturstyrelsen

Besøgende skal frem til midten af august holde sig til bestemte skovveje i en del af det naturområde i Vestjylland, hvor ulven nu har ynglet for anden gang.

NATUR – Et ulvepar, der har slået sig ned i Stråsø Plantage syd for Holstebro, har nu fået hvalpe. Vildtkameraer har fanget mindst seks nye hvalpe, og parret er det eneste kendte ynglende ulvepar i Danmark.

Det er nu anden gang, at ulve yngler i det samme statslige naturområde, som Naturstyrelsen forvalter. Ulven er et beskyttet art, og Naturstyrelsen indskrænker derfor i en periode frem til og med 15. august færdslen i et afgrænset område af Stråsø Plantage for, at de nye hvalpe kan få fred og ro.

Hvalpene vurderes til at være halvanden måned gamle, og de er særligt sårbare i de første levemåneder, hvor de er ret immobile, forklarer skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Vestjylland.

»De små hvalpe er stadig meget sårbare over for forstyrrelser. Derfor er vi selv gået stille med dørene om, hvor kuldet befinder sig, ligesom vi gjorde for to år siden, da et andet par ynglede i området, siger han.

En særlig situation
»Vi oplever nu en stigende interesse for at opsøge ulvehvalpene, og vi har erfaret, at der bliver delt information om, hvor de befinder sig. Det er en særlig situation, som kan påvirke ulvehvalpene, og derfor skal besøgende i den kommende tid holde sig til bestemte veje, hvis man vil gå en tur i området«, understreger skovrideren.

Stråsø Komplekset er et stort, sammenhængende naturområde på i alt 5.200 hektar, hvoraf det område, hvor besøgende i den kommende tid skal holde sig til de anviste skovveje, udgør omkring 275 hektar.

Forbuddet er kun rettet mod, at man direkte opsøger de ynglede ulve.

»Besøgende er som altid velkomne, hvis de holder sig til de pågældende veje eller færdes i resten af det store naturområde. Vi har tidligere indført lignede færdselsforbud for at sikre, at ynglende havørne og fiskeørne kunne etablere sig i den danske natur«, siger Poul Ravnsbæk.

Der bliver skiltet i området, hvor man ikke må færdes uden for de nævnte veje.