Lea Wermelin for ros af DN for nyt udspil om beskyttelse af vandløb

Vi har 75.000 km vandløb, men over 60 procent af dem har i dag reelt ingen beskyttelse, selvom de udgør en vigtig del af økosystemerne. De små vandløb er særligt vigtige til opvækst af fisk, mener Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Colourbox

De små vandløb er utrolig vigtige for hele økosystemet, og derfor er det glædeligt, at miljøminister Lea Wermelin nu vil forbedre naturen og livet i 500 km af de små vandløb, lyder fra Danmarks Naturfredningsforening.

NATUR – Den tidligere regering fjernede beskyttelsen af 1000 km vandløb, men nu vil miljøminister Lea Wermelin sørge for at 500 km af dem igen får beskyttelse. Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, roser udspillet fra miljøministeren.

»De små vandløb er utrolig vigtige for hele økosystemet, og derfor er det glædeligt, at ministeren nu peger den modsatte vej med en beslutning om at forbedre naturen og livet i 500 km af de små vandløb«, siger Maria Reumert Gjerding.

»Vi var meget kritiske da den tidligere regering fjernede beskyttelsen fra 1000 km vandløb. Nu prøver den nye miljøminister Lea Wermelin at begrænse skaderne, men vi havde naturligvis helst set en fuld tilbagerulning af lempelserne af beskyttelsen. Det er dog positivt, at der nu kommer et ekspertpanel, som skal se på at optimere beskyttelsen af vandløbene«, siger hun.

LÆS OGSÅ: Lea Wermelin vil beskytte 500 kilometer vandløb

Mange vandløb uden beskyttelse
Der er godt 75.000 km vandløb, men over 60 procent af disse har i dag reelt ingen beskyttelse, selvom de udgør en vigtig del af økosystemerne. Særligt de små vandløb er vigtige til opvækst af fisk, understreger DN.

»Der er stadig meget lang vej til en ordentlig beskyttelse af de danske vandløb. Det er selvsagt ikke godt nok, at blot under halvdelen af vandløbene er beskyttede. Det er noget af det, vi vil søge at få ministerens nye panel til at rette op på«, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun understreger, at EU’s vandrammedirektiv pålægger medlemslandene at beskytte naturen i alle vandløb. Men det er Danmark meget langt fra at leve op til, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.