Københavnerne skal udfase forurenende brændeovne

Mange forbinder en brændeovn med hygge, men brændefyring udleder ekstremt mange skadelige partikler og koster dyrt for sundhed og miljø. Foto: Colourbox

Københavns overborgmester Frank Jensen vil af med brændeovne, som udleder ekstremt mange skadelige partikler.

FORURENING – Det skal være slut med forurenende brændeovne, hvis det står til Københavns overborgmester Frank Jensen. Brændeovne er unødvendige og skader miljøet. Derfor mener han, at landets kommuner skal kunne forbyde nye brændeovne i boliger med fjernvarme.

»Brændeovne er hyggelige – men de er ikke nødvendige i en by som København, hvor 99 pct. af ejendommene har klimavenlig fjernvarme«, siger Frank Jensen.

På landsplan har vi over 700.000 brændeovne, og brændeovnene topper listen over miljøsyndere, der udleder flest skadelige partikler i Danmark.

»Brændeovnene er den største kilde til sundhedsskadelige partikler. Hvis vi skrottede alle brændeovne i København, ville det have større virkning på sundheden, end hvis vi fjernede al trafik på vejene«, siger Frank Jensen.  

Skyld i 330.000 luftvejslidelser
Det Økologiske Råd – nu Rådet for Grøn Omstilling – har tidligere opfordret til at indføre afgifter på forurening fra brændefyring, som er den væsentligste årsag til sundhedsskadelig luftforurening i Danmark.

I København koster luftforurening fra blot en times fyring i en ældre brændeovn 41 kroner i helbredsskader, vurderede de økonomiske vismænd for et par år siden.

Ifølge Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling og ekspert i luftforurening, er forurening fra brændefyring hvert år skyld i, at 550 danskere dør for tidligt og i 330.000 luftvejs-lidelser.

FAKTA om brændeovne

  • På landsplan er brændeovne kilde til 70 pct. af al partikelforurening
  • 550 for tidlige dødsfald på landsplan anslås af kunne henføres alene til brændeovne
  • På landsplan er der 700.000 – 800.000 brændeovne, men koncentrationen af partikler er højere i byerne, hvor boligerne ligger tæt.
  • Den nuværende skrotningspræmie er indført af VLAK-regeringen og giver 2.000 kr. for at skrotte en brændeovn. Den gives kun til brændeovne fra før 1995, hvilket betyder, at en masse ældre ovne ikke er omfattet. Præmien gives, selvom der efterfølgende installeres en ny brændeovn.
  • Erfaringer fra tidligere skrotningspræmier siger, at kun 10 pct. af ildstederne bliver lukket, mens 90 pct. af de skrottede brændeovne bliver erstattet med en nyere model.
  • Nye brændeovne forurener 60-80 pct. mindre end gamle ovne fra før 2005. Men selv de nyeste svanemærkede brændeovne fra 2017 forurener mindst 11 gange så meget per energienhed som en nyere lastvogn.   En opgørelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi fra Aarhus Universitet viser, at over halvdelen af brændeovne i København er fra før 2005.

Kilde: Københavns Kommune