Fiskesøer med økologiske udsætningsfisk vinder frem

Fruerskov Lystfiskersø ved Kruså. Her udsættes økologisk opdrættede ørreder til glæde for både danske og tyske lystfiskere. Foto: Villy J. Larsen

Økologiske opdrætsfisk er produceret på et godkendt økologisk ferskvandsdambrug uden GMO og kunstig farve i foderet og med et absolut minimalt brug af medicin og kemiske hjælpestoffer.

Af Villy J. Larsen, konsulent og stifter af AkvaKons

ØKOLOGI – Få kilometer nordøst for den dansk-tyske grænse ved Kruså ligger en af Danmarks smukkeste lystfiskersøer – Frueskov Lystfiskersø. Søens ejer, Joe Rasmussen har i sensommeren 2019 valgt at indkøbe økologisk opdrættede ørreder til virksomhedens børnesø.

Det gør Frueskov Lystfiskersø til Sønderjyllands første lystfiskersø med økologiske fisk, og dermed får de sønderjyske og tyske lystfiskere syd for grænsen med hang til økologi eller blot en alternativ naturoplevelse med god samvittighed, nu en ny mulighed: Lystfiskesøernes svar på øko-turisme.

»Jeg mærker en stor interesse for de økologiske udsætningsfisk både fra unge og ældre lystfiskere. Vi informerer om reglerne for økologisk ørredopdræt til interesserede hver eneste dag, både via info-pjecer, plancher og mundtligt«, fortæller Joe Rasmussen.

»Vores beliggenhed gør, at mange tyskere blandt andet fra Flensborg vælger at lægge vejen forbi søen, og vi oplever stor interesse og nysgerrighed fra de tyske lystfiskeres side. »Bio-forellen« er et hit hos de tyske forbrugere«.

Bjerrely Fiskesø var landets første
Inspirationen er hentet fra landets første grønne bæredygtige lystfiskersø med økologiske udsætningsfisk; Bjerrely Fiskesø ved Herning i Midtjylland. Bjarne Vestergaard vandt i 2011 hele to miljøpriser fra henholdsvis Herning Kommune og Green Cities for sit initiativ med udvikling af en grøn bæredygtig fiskesø med økologiske udsætningsfisk.

»De, der kommer og fisker her ved Bjerrely Fiskesø, sætter pris på, at fiskene er økologisk produceret, og de er glade for, at der er mulighed for selv at fange økologiske fisk«, fortæller Bjarne Vestergaard.

»De økologiske udsætningsfisk er desuden medvirkende til at trække nye lystfiskere til søen, fordi flere gerne kører langt for netop at kunne fiske efter disse fisk.«

Respekt for naturen
De økologiske udsætningsfisk er produceret efter et strengt økologisk regelsæt med særlig fokus på minimal miljøbelastning, bæredygtigt ressourceforbrug, optimal forbrugersikkerhed og optimal fokus på fiskens velfærd under produktionen.

Konkret betyder det, at de økologiske opdrætsfisk f.eks. er produceret på et godkendt økologisk ferskvandsdambrug uden anvendelse af GMO i foderet, uden anvendelse af kunstig farve, med et absolut minimalt brug af medicin og kemiske hjælpestoffer til gennemførsel af produktionen. Der findes en økologisk positivliste med angivelse af tilladte skånsomme stoffer i produktionen – ganske som det kendes fra økologisk landbrug.

Kodeordene for økologisk akvakulturproduktion er: Respekt for naturen, forebyggelse af sygdom hos fiskene og ikke mindst et dygtigt fagligt håndværk. 

Økologisk fisk i børnesø
I Frueskov Lystfiskersø ved Kruså i Sønderjylland udsættes dagligt fisk i form af økologiske regnbueørreder, bækørreder eller guldørreder i den tilhørende børnesø. I forhold til andre lystfiskesøers normale praksis udsættes der i den særlige børnesø forholdsvis flere fisk mellem 300 og 500 gram. Dette er en helt bevidst handling fra ejerens side, da man herved øger de besøgendes fangstchance væsentlig, hvilket er i alles interesse.

Skulle der være en enkelt, som ikke fanger en fisk under besøget, kan man ved henvendelse til ejeren købe en frisk fisk med hjem til aftensmaden for en rimelig pris ud fra devisen, at ingen behøver at gå tomhændet hjem fra et besøg ved denne sø – med risiko for at møde skuffede blikke ved hjemkomsten.

I Frueskovs store fiskesø kan der fanges fisk helt op til 9 kg/stk. Disse fisk er dog endnu ikke økologiske – men der arbejdes på sagen.