Coop: Forbyd alle giftige ukrudtsmidler

15 af landets kommuner har indført stop for brug af sprøjtegift på offentlige arealer. Senest er Frederikssund og Greve kommet med. Foto: Gustav Bech.

Sprøjtegifte som Roundup og plænerens skal helt forbydes, mener Coop, der stoppede salget i 2014.

MILJØ – Hakkejernet skal til ære og værdighed igen, hvis det står til Coop, som bakker op om miljøminister Lea Wermelins seneste udmelding om at forbyde giftige ukrudtsmidler.

I 2014 fjernede Coop Roundup og andre midler, der indeholder glyfosat, fra hylderne. Disse ukrudtsmidler bør ikke benyttes i private haver, siger CSR-chef Thomas Roland.

»Det er simpelthen uforsvarligt at bruge dem, når vi ved, at privates brug af sprøjtegifte belaster vores alle sammen drikkevand, og det er helt unødvendigt«, siger Thomas Roland.

En undersøgelse fra Coop Analyse viser, at 60 pct. af danskerne »i høj grad« eller i »meget høj grad« er bekymrede for, at sprøjtemidlerne ender i det danske grundvand.

»Det bedste, politikerne kan gøre lige nu, er at forbyde detailsalget af de giftige sprøjtemidler under henvisning til forsigtighedsprincippet. Så må vi tage diskussionen i EU bagefter«, siger Thomas Roland.