OECD kritiserer Danmarks indsats for natur og drikkevand

Danmarks indsats for natur, biodiversitet og drikkevand får kritik i ny rapport fra OECD, som evaluerer dansk miljø- og naturpolitik fra 2005 og frem til i dag. Foto: Colourbox

OECD roser omstilling af energisektoren og vores ambitiøse klimamål, men vores indsats for natur, biodiversitet og drikkevand får hård kritik i ny evaluering af dansk miljøpolitik siden 2005.

MILJØ – For tredje gang har OECD afleveret en evaluering af dansk miljøpolitik. Det er nu cirka ti år siden, at OECD sidst foretog en evaluering. Evalueringen er netop blevet overdraget til miljøminister Lea Wermelin. 

»Hvis evalueringen var en eksamen, er der ingen tvivl om, at vi er bestået«, siger Lea Wermelin.

»Der er ros for vores omstilling af energisektoren, vores evner til at skabe samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og civilsamfund, og vores mål om at skære CO2-udledningen med 70 procent i 2030 er også blevet bemærket, siger miljøminister Lea Wermelin.

Men det er ikke kun rosende ord, OECD-rapporten indeholder. Danmarks indsats for natur og drikkevand får hård kritik, fremgår det af rapporten.

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at den danske natur er under alvorligt pres og fortsætter tilbagegangen fra et i forvejen kritisk niveau. Rapporten slår desuden fast, at der ikke har været tilstrækkelige initiativer til at begrænse mængden af sprøjtegifte, som ender i grundvandet.

LÆS OGSÅ
Wermelin: Vi er midt i en naturkrise, vi er nødt til at handle på

Natur og beskyttelse af drikkevandet
Kritikken bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening. Og her opfordrer præsident Maria Reumert Gjerding regeringen og støttepartierne til at sætte mere natur og en bedre beskyttelse af drikkevandet på finansloven.

»Rapport på rapport viser, at vi står over for nogle enorme udfordringer i forhold til vores natur. Den nye rapport understreger tydeligt, at Danmarks natur har været forsømt i årtier, og at vi i Danmark har problemer med at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af vores drikkevand«, siger hun.

Rapporten understreger, at en af Danmarks største naturudfordringer er mangel på sammenhængende beskyttede naturområder. Og ifølge Danmarks Naturfredningsforening er Danmark i forvejen europæisk bundskraber med kun 8 pct. af landarealet udlagt til natur. Dermed er Danmark 10 procentpoint under EU-gennemsnittet, når det kommer til beskyttede natura 2000-arealer. OECD peger i rapporten på, at Danmark straks bør opstille mål og delmål for naturen.

Rapporten kommer samme dag, hvor en ny skovrapport fra Københavns Universitet viser, at naturtilstanden i de danske skove fortsætter med at falde dramatisk.

Behov for mere natur
Det er tredje gang, at OECD evaluerer Danmarks miljøpolitik. Første gang var tilbage i 1999, og også dengang blev der peget på manglende mål og strategier for biodiversiteten.

Dengang nedsatte den daværende regering det såkaldte Wilhjelm-udvalg, som kom med anbefalinger til en handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse – en handlingsplan der trods gode intentioner aldrig blev gennemført.

Maria Reumert Gjerding understreger vigtigheden af, at indsatsen for den danske natur kommer i gang hurtigst muligt.

»Vi står på kanten en naturkatastrofe. Den gode nyhed er, at vi ved, hvad der skal til for at stoppe naturens tilbagegang i Danmark. Naturen skal have plads, og vi har brug for mere vild natur. Men der skal handles nu, hvis udviklingen skal vendes«, siger hun og fortsætter:

»Vi har et politisk flertal, som sidder på det grønneste mandat nogensinde, og som har lovet markante tiltag for at bremse biodiversitetskrisen. Rapporten understreger, hvor vigtigt det er, at politikerne allerede nu kommer i gang med at genoprette naturen«, understreger Maria Reumert Gjerding.

44 anbefalinger
Sammen med evalueringen er OECD kommet med 44 anbefalinger til, hvordan dansk miljøpolitik kan videreudvikles. Det er blandt andet anbefalinger om at udvikle en biodiversitetsstrategi, gøre det yderste for at reducere drivhusgasudledningerne inden 2030, fortsætte med at reducere udledningen af kvælstof samt at reducere partikelforureningen. 

Selv om miljøminister Lea Wermelin hilser miljøevalueringen fra OECD velkommen, erkender hun også, at der er en række områder, hvor Danmark må oppe sig gevaldigt for at rette op på miljø og natur.

»Nok er vi samlet bestået i dag, men evalueringen viser også områder, hvor vi ikke er bestået. Vi får ikke ret pæne karakterer, når det eksempelvis gælder biodiversitet, affald, luftforurening og vandmiljø Det er vi naturligvis opmærksomme på i regeringen, og vi er fuld gang med at sætte en ny grøn kurs for Danmark. I den bevægelse kigger vi naturligvis også på anbefalingerne fra OECD«, siger Lea Wermelin. 

Læs rapporten fra OECD her.