Nyt institut skal beskrive jordens og menneskets mangfoldighed

Globe Institute er etableret efter hårde magtkampe mellem topforskere og ledelsen på Københavns Universitet, skriver Politiken.

Globe Institute på Københavns Universitet skal gå på tværs af discipliner og skal forske i universets, jordens og livets oprindelse, udvikling, mangfoldighed og vedligeholdelse i en foranderlig verden.

Igennem forskning i jordens og livets oprindelse, livets udbredelse og genetiske diversitet samt menneskets vekselvirkning med jorden vil forskerne på et nye institut, Globe Institute, bidrage til en dybere forståelse af, hvordan sygdomme opstår, udvikler sig og påvirker mennesker.

Globe Institute bliver et nyt institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, fra den 1. juli 2019. Det er ifølge Politiken etableret efter en langvarig og hård magtkamp mellem fem topforskere og ledelsen på Københavns Universitet.

Globe Institue skal huse mere end 200 forskere og andre medarbejdere og studerende, der i dag er tilknyttet Biologisk Institut, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning samt Statens Naturhistoriske Museum.

Det skal ledes af internationalt anerkendte professorer; Eske Willerslev, Kurt H. Kjær, Tom Gilbert, Martin Bizzarro, Carsten Rahbek og Minik Rosing.

Skiftet til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet følger efter en fusion mellem Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut – en fusion, der mødte betydelig modstand både hos de grupper, der nu skifter fakultet, og hos medarbejdere på Biologisk Institut.

Ny organisatorisk ramme for fem forskningsgrupper
»Det har derfor været nødvendigt at finde en organisatorisk ramme for de fem forskningsgruppers fortsatte virke på Københavns Universitet«, skriver Københavns Universitet.

»Efter en meget kaotisk tid er det mit håb, at etableringen af Globe Institute på Københavns Universitet kan give os den ro og stabilitet, som er forudsætningen for et stærkt, tværfagligt forskningsmiljø i international særklasse«, siger professor Eske Willerslev.

Globe Institute skal gå på tværs af discipliner og skal forske i universets, jordens og livets oprindelse, udvikling, mangfoldighed og vedligeholdelse i en foranderlig verden.

Forskerne skal bl.a. afdække de grundlæggende geologiske og biologiske forhold, som bestemmer liv på jorden, herunder undersøge samspillet mellem levende organismer og deres omgivelser. Det gælder f.eks. udforskningen af mikrober og mikroorganismer, som fremkalder sygdomme, og deres samspil med de dyr og planter, de lever i. På den måde kan forskerne forklare, hvordan sygdomme opstår, og udforske betingelserne for kolonisering af universet, oplyser Københavns Universitet.