Grundvandet bliver nu tjekket for langt flere sprøjtegifte

Grundvandet skal fremover undersøges for 400 pesticider og nedbrydningsstoffer. Foto: Colourbox

Grundvandet vil fremover blive undersøgt for 400 pesticider og nedbrydningsstoffer. I dag overvåges grundvandet kun for 40.

MILJØ/LANDBRUG – Allerede fra i år bliver grundvandet undersøgt for 10 gange flere stoffer end tidligere. 

En massescreening af cirka 350 nye pesticidstoffer, der ikke tidligere er målt for, sammen med de nuværende 41 pesticidstoffer på overvågningsprogrammet betyder, at grundvandet undersøges for næsten 400 forskellige pesticidstoffer.

»Man skal være tryg som dansker, når man drikker vandet fra sin vandhane, siger miljøminister Lea Wermelin.

I de seneste år har der været alt for mange eksempler på, at vi har fundet rester af de kemiske stoffer i drikkevandsboringer, og det er ministeren utilfreds med.

»Derfor er det vigtigt, at vi nu får et mere finmasket net af undersøgelser af grundvandet, som tager langt flere stoffer med, og som giver os et billede af, hvordan vores grundvand har det, siger Lea Wermelin, som i dag besøger flere vandforsyninger og vandvirksomheder på Sjælland og Bornholm.

Screening af 350 kemiske stoffer
Screeningen af de 350 pesticidstoffer er planlagt udført i 250 ud af de omtrent 1.000 overvågnings-boringer. Formålet med screeningen er at få et første billede af, om der er andre pesticidstoffer, der bør indgå i vandforsyningernes boringskontrol eller i det generelle overvågningsprogram. 

»Beskyttelsen af drikkevandet er en helt afgørende opgave for mig og regeringen. Derfor sætter vi nu gang i denne omfattende screening, og vi vil også gå i gang med en kortlægning af de generelle udfordringer, så vi kan sikre en bedre beskyttelse af drikkevandet. Vores drikkevand er unikt i forhold til resten af verden. Det har vi et særligt ansvar for at passe godt på – også til kommende generationer«, siger Lea Wermelin.

Miljøministeriet forventer, at de endelige analyseresultater fra screeningen vil kunne offentliggøres i begyndelsen af 2020. Screeningen er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 på anbefaling fra pesticidarbejdsgruppen under Vandpanelet.