Greenpeace: Sig nej tak til fysiske julegaver i år

Juletiden er det perfekte tidspunkt til at tage et standpunkt mod unødvendigt overforbrug og de ødelæggende konsekvenser ved vores køb-og-smid-væk kultur. Foto: Greenpeace

Den sande omkostning ved vores indkøb er uden tvivl en anden end den, der står på prisskiltene. Men det er vores planet og de kommende generationer, der må betale.

K O M M E N T A R
Af Katrine Jul Nielsen, Greenpeace Danmark

MILJØ – Store virksomheder bruger milliarder på markedsføring af såkaldte »Fast Moving Consumer Products«. Billige produkter, som produceres hurtigt og effektivt med kort levetid – som så at sige smides ud, når batteriet strejker – uden hensyn til den belastning, som det har på vores klima og miljø.

Earth Overshoot Day (EOD, dansk: Jordens overforbrugsdag) er skæringsdagen for, hvornår vi har opbrugt de ressourcer på landjorden, i havene og atmosfæren, som er til rådighed for os i løbet af et år. I år indtraf den dag den 29. juli globalt, men i Danmark lå skæringsdagen allerede den 29. marts. Det betyder groft sagt, at vi overforbruger og nedbryder vores økosystemer de resterende ni måneder af året.

Vores overforbrug har ikke kun konsekvenser for vores miljø og natur som tab af gamle, intakte skove, overfiskeri af allerede sårbare fiskebestande, olieboringer i hidtil uberørte områder eller omdannelse af jord med høj biodiversitet til monokulturer. Vores forbrug bidrager også direkte til den globale opvarmning. Globalt vurderes vores forbrug (af mad, tøj, elektronik, bolig, transport osv.) at udgøre mere end 60 procent af de samlede udledninger af drivhusgasser, som fremskynder klimakatastrofen.

Verdens rige står for en uforholdsmæssigt stor andel af det globale forbrug, og effekterne har alvorlige konsekvenser for den fattigste del af befolkningen – dels gennem forkastelige arbejdsvilkår og dels på grund af den dumping af kasserede produkter og varer i lande, der ikke har noget andet alternativ end at acceptere affald fra rigere lande.

Hvad kan vi gøre?
I et rigt land som Danmark har vi et ansvar for at gøre op med denne uholdbare og udnyttende tilgang til overforbrug, som drives frem af virksomheder, der producerer og markedsfører billige produkter med kort levetid, og som tillades på grund af mangel på reguleringer fra regeringer over hele verden.

Vi må kræve strengere standarder for CO2-udledninger forårsaget af vores forbrug, renere og mere ansvarlige forsyningskæder, rimelige arbejdsvilkår og stærkere love og regler for kortvarige produkter som engangsplastik og tøj. Vi må samtidig sætte ind over for produkter med »planlagt forældelse« som computere, telefoner og tablets, der bevidst designes til at have en kort levetid og indføre minimumsstandarder, der sikrer produkternes levetid såvel som evne til at blive repareret og genanvendt.

Der er brug for forandring og handling nu. Først og fremmest på politisk plan. Men som borgere og forbrugere har vi faktisk en stor indflydelse og mulighed for at påvirke politiske beslutninger gennem vores livsstilsvalg og forbrugsmønstre.

Prøv disse fem grønne opfordringer
1. Refuse – sig nej til unødvendige produkter
2. Reduce – mindsk dit forbrug af engangsprodukter
3. Re-use – genanvend produkter flere gange og del, byt og genbrug
4. Repair – reparer dine ting, før du udskifter dem eller spørg nogen om hjælp
5. Recycle – lav gamle ting om til nye

En af de vigtigste ting, vi kan gøre, er, at sige nej til unødvendige produkter. Store virksomheder producerer, hvad der sælger, og når vi som forbrugere fravælger virksomhedernes kortvarige produkter, viser vi, at deres forretningsmodel er både økonomisk og miljømæssig uholdbar.

Den nærtstående juletid er den periode på året, hvor vi køber, forbruger og forurener mest. Julen er derfor det perfekte tidspunkt til at tage et standpunkt mod unødvendigt overforbrug og de ødelæggende konsekvenser ved vores køb-og-smid-væk kultur. Det kan du blandt andet gøre ved at sige nej til at ønske dig fysiske julegaver, som belaster vores miljø og klima – og inspirere dine venner og familie til at gøre det samme og på den måde bidrage til en bevægelse, der kan ændre vores syn på forbrug for at beskytte vores planet.

Link til Greenpeace-kampagne:

Sig nej tak til fysiske julegaver i år. Skriv dit navn og deltag i kampagnen. Del budskabet på de sociale medier, så familie og venner ved, at du ikke ønsker dig fysiske julegaver under juletræet i år.