Børn hjalp minister med at sætte strandtudser ud i naturen

Børnene fra en lokal naturbørnehave var med til at udsætte små strandtudser . Foto: Miljøministeriet

Børn fra en naturbørnehave hjalp i dag miljøminister Lea Wermelin med at slippe de første 100 ud på Kalvebod Fælled.

NATUR – 10 børnehavebørn fra en lokal naturbørnehave i Tårnby hjalp i dag miljøminister Lea Wermelin med at udsætte de første 100 strandtudser i 20 vandhuller på Kalvebod Fælled. Håbet er, at den truede art igen vil begynde at yngle på strandengene ved København. Især på grund af tilgroning forsvandt den truede strandtudse fra naturområdet i begyndelsen af 00’erne.

»Naturen er fascinerende og værd at værne om. Tænk at vi har en art som strandtudsen, der hverken kan springe eller hoppe, men til gengæld er god til at løbe og gå. Vi bliver et fattigere land, hvis flere arter forsvinder fra vores natur. Derfor giver vi nu naturen en hjælpende hånd, og vi skal passe endnu bedre på naturen i fremtiden. Det er vigtigt for mig og regeringen«, siger miljøminister Lea Wermelin.

Tydelig gul stribe ned langs ryggen
Strandtudserne bliver op til otte cm lange og kan kendes på en tydelig gul stribe ned langs ryggen. De pågældende tudser er blevet indsamlet som æg i det sydlige Skåne, og de har udviklet sig til haletudser og nu voksne tudser i fangenskab, hvor langt flere af æg og haletudser overlever end i naturen.

Derfor kan to tredjedele af de skånske tudser nu sættes ud på Kalvebod Fælled, mens resten bliver genudsat i Sverige, hvor æggene blev fundet. På den måde sikres den skånske bestand også, oplyser Miljøministeriet.

De første strandtudser blev sat ud på Kalvebod Fælled sidste år, og forventningen er, at de begynder at yngle på strandengene i løbet af et par år. Dermed vil man igen kunne høre deres karakteristiske parringskald i foråret.   

Unikt naturområde
»Forhåbentlig kan vi nu føje strandtudser til den lange liste over spændende oplevelser, som Kalvebod Fælled byder på sammen med resten af Naturpark Amager. Vi kan være stolte af, at vi har et unikt naturområde, der er 10 gange så stor som Central Park i New York, og som kun er en rask cykeltur væk fra Rådhuspladsen i København«, siger Lea Wermelin. 

Projektet indgår i et stort EU LIFE-projekt, hvor Sverige og Tyskland deltager sammen med Danmark. Projektet har til formål at sikre levesteder for truede og beskyttede arter som strandtudsen. Københavns Kommune har støttet projektet i Kalvebod Fælled med 100.000 kroner.

Kalvebod Fælled er et eldorado for fugleelskere, der kan nyde synet af dansende brushaner og andre vadefugle. Strandengene huser også den sjældne plante blå iris, som her har et ud af to levesteder i Danmark.