Bagmandspolitiet har stadig ikke rejst tiltale mod kvotekongerne

Bagmandspolitiet har endnu ikke rejst tiltale mod de såkaldte kvotekonger, der mistænkes for dokumentfalsk. Foto: Gustav Bech

Fem af de såkaldte kvotekonger blev for over to år siden anmeldt til politiet for blandt andet dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed, men Bagmandspolitiet har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skal rejses tiltale.

Af Flemming Seiersen,
journalist

FISKERI – Fiskeri- og fødevareminister Mogens Jensen er nu blevet rykke for et svar om, hvordan det går med politianmeldelsen mod de såkaldte kvotekonger. Fem af disse storfiskere blev for over to år siden anmeldt til politiet for bl.a. dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed, men Bagmandspolitiet har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skal rejses tiltale.

Det oplyser lederen af efterforskningen, politiinspektør Thomas Anderskov Riis til netmediet www.gylle.dk. Politinspektøren kan heller ikke fortælle, hvornår han venter en afgørelse, men der vil antagelig gå flere måneder, inden efterforskningen kan afsluttes.

Spørgsmål til ministeren
På grund af den lange sagsbehandlingstid har Enhedslistens fiskeriordfører i Folketinget, Søren Egge Rasmussen, netop stillet dette spørgsmål til ministeren for fødevarer og Fiskeri, Mogens Jensen:

»Hvad er status på de politianmeldelser af fiskeriselskaber, som blev foretaget i juni 2017 efter rigsrevisionens kritik og fiskeristyrelsens anmeldelser. Sagerne drejer sig om kvotekongers dokumentfalsk af underskrifter, mulige overtrædelser af fiskeriloven, forkert indberetning af hvilke fartøjer og kvoter, en række selskaber disponerer over samt sager, der indikerer stråmandsvirksomhed til omgåelse af regler for kvotekoncentration«.

Søren Egge Rasmussen siger i en kommentar til sit spørgsmål til ministeren, at han – og i øvrigt også andre politikere – er meget nysgerrige for at få at vide, hvad der sker i denne sag efter den lange sagsbehandlingstid og sagens alvorlige karakter.

Det ser dog ikke ud til, at fiskeriministeren kan fortælle ret meget, når han kommer tilbage fra ferie. Bagmandspolitiet kan eller vil som nævnt ikke løfte sløret for noget, så længe efterforskningen fortsætter. Og det gør den mindst et par måneder endnu.

Tumultarisk forløb
Politianmeldelsen mod kvotekongerne har haft et tumultarisk forløb. Den startede hos politiet i Nordjylland og Midtjylland. Pludselig blev anmeldelserne fra Fiskeristyrelsen trukket tilbage og senere indgivet igen. To embedsmænd i Fiskeristyrelsen blev sendt hjem. Derefter overtog Bagmandspolitiet sagen i februar 2018 – altså for halvandet år siden.

Dertil kommer daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens tætte forbindelser til kvotekongerne, der har doneret adskillige hundrede tusinde kroner til Løkke-Fonden.