Minister vil stramme kontrol af dyrevelfærd i svinestaldene

Mere end hver tredje landmand fik en sanktion, og at der var en stigning i de mest alvorlige overtrædelser, da Fødevarestyrelsen var på dyrevelfærdskontrol i svinestaldene i 2018.

Dyrevelfærden har det elendigt hos mange svineproducenter. En uanmeldt stikprøvekontrol sidste år afslørede alvorlige overtrædelser af dyrevelfærden. Og der var sanktioner til mere end hver tredje.

LANDBRUG – I 2018 fik mere end hver tredje svinebesætning mindst en sanktion, da Fødevarestyrelsen var på uanmeldt stikprøvekontrol for at kontrollere dyrevelfærden hos godt 300 særligt udpegede besætninger.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrapport over kontroller foretaget i 2018. Derudover var der en stigning i politianmeldelser fra 13 til 23, selvom der blev foretaget færre kontrolbesøg end året før.

Begge dele er ifølge fødevareminister Mogens Jensen fuldstændig uacceptabelt, og han varsler derfor en væsentlig forøgelse af kontrollen med landets svinebesætninger.

Hver tiende får kontrol i 2019
I 2019 er det ti procent af besætningerne, som får kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen. Fødevareministeren kan endnu ikke sætte tal på hvor mange svinebedrifter, der fremover skal have kontrolleret dyrevelfærden. Det vil blandt andet afhænge af kapaciteten i Fødevarestyrelsen. 

»Det kan simpelt hen ikke passe, at vi år efter år skal være vidne til, at et urimeligt højt antal landmænd ikke sørger for den mest basale lovbestemte dyrevelfærd for de dyr, de har i deres varetægt. Og så gør det selvfølgelig sagen ekstra grel, at vi ser en stigning i de mest voldsomme overtrædelser«, siger Mogens Jensen. 

Syge dyr får ikke den nødvendige pleje
Langt de fleste politianmeldelser blev givet for, at syge eller tilskadekomne dyr ikke fik den fornødne pleje eller behandling.

»Dansk landbrug og danske fødevarer skal være i verdensklasse, både når det angår dyrevelfærd, medicinforbrug og fødevarekvalitet«, mener Mogens Jensen.

Han vil nu indkalde branchen og andre parter til drøftelse af, hvordan vi får bedre dyrevelfærd i de danske svinestalde.

»Der er for mange grise, som ikke har det godt nok, og det skal vi have fundet løsninger på«, siger Mogens Jensen.

Dødeligheden er steget
Stik imod ambitionerne i Svinehandlingsplanen fra 2015 er dødelighed blandt pattegrise og søer desuden steget fra 2017 til 2018. Det viser en opgørelse fra SEGES Svineproduktion. Fødevareministeren vil derfor få undersøgt hvilke konkrete tiltag, der kan sættes i gang for at vende udviklingen. 

»Det er bekymrende og helt utilfredsstillende, at det går den forkerte vej med tallene for dødelighed hos både pattegrise og søer i staldene. Det skal også drøftes med branchen og andre relevante parter, så vi kan finde frem til nye konkrete tiltag, så vi kan få vendt den udvikling. Jeg udelukker på forhånd ingenting, for jeg kan som minister ikke sidde og se på, at udviklingen på vigtige punkter går den forkerte vej i svinestaldene«, siger Mogens Jensen.

Læs Dyrevelfærdsrapporten 2019