Wermelin: Vi er midt i en naturkrise, vi er nødt til at handle på

Danmarks rapportering til EU-Kommissionen om status for EU-beskyttede naturtyper og arter viser, at naturen er i krise, og at det ikke er blevet bedre siden sidste rapportering til EU i 2013. Foto: Colourbox

Naturen er i krise, og det er ikke blevet bedre siden Danmark for seks år siden gjorde status for EU-beskyttede naturtyper og arter. Regeringen vil give natur og miljø et markant løft, lover miljøministeren.

NATUR – Naturen har det skidt, viser Danmarks gennemgang i en statusrapport for EU-beskyttede naturtyper og arter, som i går blev sendt til EU-Kommissionen.

Rapporteringen viser, at der lige som i 2013 er naturtyper og arter, som er i ugunstig bevaringsstatus.

»Den nedslående sandhed er, at naturen og de truede arter herhjemme ikke har fået det bedre siden 2013, hvor Danmark sidst gav en status til EU på, hvordan blandt andet vores heder, søer og moser har det«, siger miljøminister Lea Wermelin.

»Det understreger, at vi står i en naturkrise, som vi er nødt til at handle på. Regeringen vil give naturen og miljøet et markant løft med blandt andet større sammenhængende naturarealer og mere urørt skov. Og så har det været vigtigt for mig, at vi med rapporteringen følger anbefalingerne fra Aarhus Universitet«, siger miljøministeren.

80 habiatarter og 60 naturtyper
Danmark rapporterer for omkring 80 EU-habitatarter herunder insekter, pattedyr, fisk mv.. Desuden rapporteres for 60 forskellige EU-naturtyper, fx heder, søer, moser, skove og stenrev.

Ifølge ministeriet er der ganske stor forskel på de metoder forskellige lande anvender. Miljø- og Fødevareministeriet vil derfor iværksætte en nærmere analyse af de forskellige landes metodevalg for at sikre bedre sammenligning mellem lande i fremtiden. Det sker i forlængelse af en indsats fra 2013. De faglige miljøer og interessenter vil blive inddraget i analysen.

Rapporteringen i 2019 er sket på grundlag af rådgivning og metodevalg fastlagt af Aarhus Universitet.