Vinterakademi sætter fokus på boliger, boformer og bæredygtighed

Det åndbare hus.

Vinterakademi samler for femte gang byggeriets unge og kommende professionelle. Denne gang for at undersøge og blive klogere på boliger, boformer og bæredygtighed.

Vinterakademi 2019 afholdes i København og i rammerne af et intensivt, tætpakket program vil en tværfaglig gruppe af fremtidens professionelle fra forskellige danske byer arbejde med temaet; Byggeri, boformer og bæredygtighed. 

I ugens løb vil de møde en række af branchens aktører gennem oplæg, casebesøg og workshops og afslutte akademiforløbet ved at præsentere resultatet af deres arbejde og diskussioner i en åben og dynamisk præsentations- session.

»Klimaindsatsen og den grønne omstilling skal op i et helt andet gear i de kommende år, og bæredygtigt byggeri kommer til at spille en hovedrolle , siger Christian Ibsen, der er direktør for den grønne tænketank CONCITO.

»De udfordringer og potentialer der ligger foran os i forhold til fremtidens bæredygtige byggeri kræver at vi får uddannet både kloge grønne hænder og hjerner. Vi har simpelthen brug for at fremtidens unge professionelle bliver fagligt klædt der ligger foran os i forhold til at løse udfordringerne og indfri potentialerne«, siger han. 

Den 7. marts var der Kick-off på årets Vinterakademi, og her fik årets 42 deltagere lejlighed til at mødes for første gang. Fagligt spænder de fra bygningskonstruktører, arkitekter og ingeniører til økonomer, sociologer og antropologer. På den måde er der skabt de bedste forudsætninger for at emnet angribes fra alle vinkler.

Vi bor allerede i fremtidens bolig

Vinterakademi har fra begyndelsen haft sit fokus på bæredygtighed og på det byggede miljø, og det er også tilfældet med det femte af slagsen. I årets program stilles der skarpt på de dilemmaer, udfordringer og muligheder, der ligger i den stigende urbanisering i Danmark og i resten af verden. Hvordan tænke klogt, strategisk og langsigtet for at sikre en boligmasse, som tager højder for nutidige og fremtidige udfordringer, når byggeriets klimabelastning også skal reduceres.

Deltagerne møder op med store forventninger og mindst lige så stort engagement og interesse for byggeri og bæredygtighed.

»Jeg glæder mig til at komme lidt ud af mit tekniske hoved og også fokusere på adfærd og sociale bæredygtighed. Jeg synes vi er et virkelig stærkt hold med så mange fagligheder og jeg glæder mig til at dele viden og arbejde på tværs at uddannelser og faglige retninger,« siger Benjamin Uhlemann, bygningskonstruktør.

Vinterakademi 2019 afholdes i Bygningskulturens Hus i København den 18.-22. marts.

Vinterakademi 2019 arrangeres som de foregående år af Danmarks grønne tænketank CONCITO, entreprenørvirksomheden NCC og rådgivningsvirksomheden Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Initiativet er støttet af Grundejernes Investeringsfond.