Udledning af ammoniak stiger for tredje år i træk

Landbruget står for 97 procent af ammoniakudledningen. Foto: Colourbox

Landbrugspakken får skylden for øget forurening med ammoniak fra gylle og svinestalde.

Da landbrugspakken i 2015 blev præsenteret, og landmændene fik lov at sprede mee gødning på markerne, var det ventet, at der ville blive udledt mere ammoniak til luften. Men regeringen med Eva Kjer Hansen på ministerposten bedyrede, at den ville iværksætte initiativer, der ville eliminere den øgede udledning. Men nu viser nye tal, at det ikke er sket.

Det skriver Berlingske.

Flere, der beskæftiger sig med området, konkluderer, at Danmark ikke længere kan nå at indfri et EU-mål for 2020, som Thorning-regeringen tilsluttede sig i 2012.

»Jeg kan ikke se, at der er sket noget politisk de seneste år, der kan gøre, at vi reducerer så kraftigt, siger Mette Hjorth Mikkelsen, specialkonsulent ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet«, til Berlingske.

97 procent kommer fra landbruget

Ammoniakudledning kommer primært fra gylletanke, gyllespredning og svinestalde. Landbruget står i alt for mere end 97 procent af den samlede udledning.

I 2012 tilsluttede Danmark sig et EU-direktiv om, at vi i 2020 skulle have reduceret udledningen af ammoniak med 24 procent i forhold til udledningen i 2005. Danmark udledte i 2017 lidt over 72.000 ton ammoniak.

Det svarer til en reduktion på cirka 13 procent siden 2005.

»Der er ingen regulering på tegnebrættet, der taler for, at vi når den reduktion, siger Mette Hjorth Mikkelsen til Berlingske.

Brian H. Jacobsen, som er seniorforsker ved Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet, bakker hende op.

I årene siden 2015 er der sket en stigning i udledningen af ammoniak fra landbruget. Mette Hjorth Mikkelsen peger på landbrugspakken som årsag

Når ammoniakken fordamper, giver den næring til planterne. Men for meget ammoniak er ødelæggende for sarte naturområder som hedelandskaber, moser, vandløb, og fjorde.