Steen Gade efterlyser bedre grøn debat

Steen Gade er tidligere medlem af Folketinget for SF og tidligere direktør i Miljøstyrelsen.

Journalister og politikere virker helt uprøvede i den grønne dagsorden. Det afspejler sig i klima- og miljødebatten i begge valgkampe, skriver Steen Gade, SF.

DEBAT – »Steen Gade er den bedste miljøminister, Danmark aldrig fik«, lød karakteristikken fra Venstres Bertel Haarder før sidste valg i 2015, hvor Steen Gade røg ud af Folketinget. Steen Gade har lige siden sine unge dage været optaget af klima, natur og miljø og har i årtier været med til at tegne SF’s profil på det grønne område.

I 1999 blev Steen Gade af daværende miljøminister Svend Auken (S) ansat som ny direktør i Miljøstyrelsen. Men han gik efter fire år, da Fogh-regeringen foretog så hårdhændede nedskæringer på miljøområdet, at han ikke kunne se anden udvej end at sige fra.

– Nu skærer man ikke ind til benet, men i benet, lød afskedssalutten dengang fra Steen Gade, som nu er fast kommentator på Altinget, hvor han i går efterlyste en bedre debat om klima, natur og miljø:

»Både når det gælder klima, bekæmpelse af forurening, mere natur og biodiversitet er det helt afgørende, at både en kommende dansk regering og et grønnere parlament for alvor er aktive i EU-samarbejdet«, skriver Steen Gade i sin kommentar på Altinget.dk.

Kampen om landbrugspolitikken i EU

Ifølge Steen Gade er et af de vigtigste politiske slagsmål, når det gælder landbrugets forurening og kommende bidrag til klima, natur og biodiversitet, det, der udkæmpes i de kommende måneder, når der i efteråret skal vedtages en ny fælles europæisk landbrugspolitik, som gælder for de næste syv år.

»Og sådan er det hele vejen rundt på alle de grønne dagsordener. Det er netop oven på de vedtagelser, vi skal diskutere ekstra og særlig dansk indsats. Jeg undres i den sammenhæng ofte over, at man tilsyneladende kan få et grønt image i medierne, og indimellem også hos forskere, når man samtidig vil ud af EU«, skriver Steen Gade.

Han glæder sig over at medierne heldigvis har klart fokus på klimaet.

»Men det opleves i høj grad, som om den alvorlige forurening af vores vandløb og havområder, luftforureningen, kemi og store giftforureninger, truet grundvand, naturforringelser og konkrete indsatser for at stoppe nedgangen i biodiversitet er ved at blive glemt i et for snævert fokus på klima, som om det kun er energi«.

Men de grønne udfordringer skal i virkeligheden alle sammen løses i sammenhæng med indsatsen mod udledning af drivhusgasser samt gennem klimatilpasning, understreger Steen Gade, der undrer sig og spekulerer over, om alle har glemt, hvad er er sket siden sidste folketingsvalg for fire år siden.

Regeringen har bevidst forringet natur og miljø

»For de sidste fire år har vi for første gang i årtier oplevet en regering, der helt bevidst har villet forringe miljøet gennem landbrugspakken, hvor man skrottede Natur- og Landbrugskommissionens klare meldinger om, at skrappere miljøkrav og større frihed for landmænd skulle følges ad. I stedet gav man los med øget udslip til følge. Man har kun repareret noget, fordi EU-Kommissionen krævede det«.

»Oven i det er der tale om nedprioriteringer. Næsten over hele linjen – bortset fra urørt skov og lidt reparation i de sidste måneder. Det er sket blandt andet gennem en dramatisk svækkelse af Miljøministeriet, svækkelse af beskyttelsen af vores kyster, forringelser af togfonden, afgiftsnedsættelse på biler og ophævelse af den tidligere regerings mål om 40 procents CO2-reduktion i 2020, som var første delmål i den klimalov, der blev vedtaget i 2014 med V, DF og LA imod«, skriver Steen Gade i sin kommentar på Altinget.dk