SF og Synergi vil stramme mål for energieffektivitet

Der er store besparelser at hente ved at stramme målene for energieffektivitet. Foto: Colourbox

SF og ny interesseorganisation vil have bindende mål for energieffektivitet. Der er 160 mia. kr. at hente i energibesparelser frem til 2050.

I Danmark har vi mål for vores udbygning af vedvarende energi, men ikke for energieffektivitet, og det vil SF altså nu ændre med et bindende mål for energieffektivitet på 30 procent i 2030.

»Hvis vi skal nå i mål med Paris-aftalen, er det fuldstændig afgørende, at vi også energieffektiviserer, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

»Vi skal have et bindende mål for energieffektivitet, som sikrer, at vi rent faktisk kommer i gang – og gør det nu. Faktisk viser både danske og internationale studier, at vi kan slet ikke nå målene uden også at energieffektivisere«, tilføjer hun.

Energikommissionen og senest Klimarådet har i deres analyser peget på energirenoveringer som det billigste redskab i den grønne omstilling

160 milliarder at spare ved at energieffektivisere
I sidste uge lancerede SYNERGI i samarbejde med en række andre partnere i alliancen »Grøn Logik« hovedkonklusionerne fra en større analyse udarbejdet af EA Energianalyse, der lanceres senere på sommeren. Den viser, at den grønne omstilling kan blive op mod 160 mia. kr. dyrere i 2050, hvis vi ikke energieffektiviserer.

»Det er grøn logik at reducere vores energiforbrug – for klimaets skyld, men også for vores pengepungs. Klimaet kan ikke vente på, vi kommer i gang, og heldigvis findes de energieffektive teknologier allerede i dag, så vi kan sådan set trække i arbejdstøjet med det samme og gå i gang i morgen«, siger Katrine
Bjerre M. Eriksen.

Hun er direktør i Synergi, en ny interesseorganisationen stiftet af store danske virksomheder som bl.a. Danfoss, Grundfos og Velux.

I dag bruges godt 40 procent af energien i bygninger, og bygninger står for 36 procent af den samlede CO2-udledning. Derfor kan vi reducere en stor del af vores udledning af drivhusgasser, hvis vi forbruger mindre energi og forbruger den mere effektivt, end vi gør i dag

Grønt og cirkulært byggeri
Marianne Bigum, civilingeniør, ph.d. og folketingskandidat for SF har taget initiativ til dagens aftale, og for hende er det en mærksag, at Danmark får en grøn byggepolitik med cirkulært byggeri og energieffektive løsninger.

»Bygninger spiller en stor rolle, når det kommer til CO2-udledning, men også i forhold til mange andre miljøpåvirkninger, herunder vores råstofforbrug«, siger hun.

Ifølge hende kommer rundt regnet halvdelen af bygningers miljøpåvirkninger bygningens drift, og den anden halvdel kommer fra materialevalg. Et kig i krystalkuglen viser, at vi i de næste 40 år skal bygge lige så meget bynær bebyggelse, som vi har gjort de sidste 4000 år.

SF foreslår blandt andet, at man etablerer en energisparefond med billige lån til energirenovering, varmepumper og at energirenoveringer ikke længere skal underlægges det kommunale anlægsloft.

»Det her handler også om kernevelfærd – nemlig at sikre et sundt indeklima i vores 1,1 mio. danske parcelhuse og for vores mere end 700.000 børn i de danske skoleklasser rundt om i landet. For energieffektivitet handler om meget mere end bare at nedsætte vores energiforbrug – det handler om de mennesker, der opholder sig i bygningerne«, siger Pia Olsen Dyhr.