Prisen på svin faldt 18 pct. på ét år

Svin er det dominerende landbrugsprodukt i Danmark og tegner sig for næsten halvdelen af den animalske produktion. Både prisen på svin og minkpels faldt 18 procent fra 2017 til 2018.

Priserne på varer fra landbrugets animalske produktion droppede 12 procent fra 2017 til 2018, og værst gik det udover producenterne af svinekød og minkpels. Det er en af konklusionerne i udgivelsen Jordbrugets prisforhold 2018 fra Danmarks Statistik, der udkommer i dag.

Både prisen på svin og pelsskind er gået tilbage med 18 procent fra 2017 til 2018. Prisen på mælk faldt med 5 pct., mens prisen på kvæg og slagtekyllinger steg 1 procent.

Svineproduktion dominerer
»Da svin er det dominerende landbrugsprodukt i Danmark og udgør næsten halvdelen af den samlede animalske produktion, påvirker prisnedgangen økonomien for jordbruget markant,« fortæller chefkonsulent Henrik Bolding Pedersen, Danmarks Statistik.

Landmændenes økonomi har samtidig været under pres, fordi varer og tjenesteydelser, som er nødvendige for at opretholde den store industrielle produktion, er steget mærkbart. Det gælder blandt andet energi.

Til gengæld har risudviklingen været anderledes positiv for den vegetabilske produktion. Her steg priserne med syv procent i forhold til 2017. Blandt andet en 15 procent stigning i prisen på korn var med til at sikre den positive udvikling, oplyser Danmarks Statistik.

Den mindre høst har medvirket til at presse prisen på afgrøder fra markerne op. Fra 2017 til 2018 måtte dansk landbrug derfor overordnet se det såkaldte bytteforhold skrumpe med ni procentpoint. Bytteforholdet beskriver forholdet mellem den pris, producenterne får for deres salgs-produkter, og det, de skal give for input til at producere dem.

»Overordnet set kompenserer fremgangen i priserne for vegetabilsk produktion i nogen grad for den mindre høst, men betyder samtidig øgede inputpriser for landmænd, der skal indkøbe foderkorn,« fortæller Henrik Bolding Pedersen.

»Jordbrugets prisforhold 2018« følger både priserne på de produkter, som landmændene og gartnerne sælger, og de varer og tjenesteydelser mv., som de anvender i produktionen. Derudover beskrives forholdet mellem disse priser – det såkaldte bytteforhold i jordbruget.