Nye tilskud til mink- og fjerkræproducenter

Flere landbrug med mink og fjerkræ kan få økonomiske tilskud, fordi de skal leve op til skærpede gødningskrav. Foto: Dyrevern via flickr

Puljen for tilskud til skærpede fosforlofter er blevet forhøjet med 1,4 mio. kroner. Flere landbrugsbedrifter med mink og fjerkræ kan dermed se frem til en økonomisk kompensation for at leve op til de nye fosforkrav.

Ifølge Landbrugsstyrelsen har været en overvældende interesse fra fjerkræ- og minkbedrifter om at få del af den fosforstøtteordning, der kom som led i den nye husdyrregulering. For at kunne give flere bedrifter økonomisk kompensation for skærpede fosforlofter, er der tilført 1,4. mio. kroner ekstra til puljen. Dermed er puljen nu på 3,4 mio. kroner. 

»De nye regler betyder, at især mink- og fjerkræavlere skal ud og finde mere jord eller lave nye aftaler om overførsel og transport af gødning«, forklarer Louise Piester, der er enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

»Behovet for støtte har vist sig at være stort, og med puljen på 3,4 mio. kroner kan flere få del i midlerne. De ekstra penge giver mulighed for at imødekomme flere af ansøgerne«, siger hun.