Ny maskine kan erstatte kemisk nedvisning i kartofler

Kartofler udgør omkring to procent af det danske landbrugsareal, men kartoffelproduktionen står for hele 20 procent af landbrugets samlede pesticidforbrug. Foto: Colourbox

En ny specialmaskine kommer kartoffelavlerne til undsætning. Maskinen kan erstatte Reglone og andre kemiske nedvisningsmidler og skåne naturen for 88 tons sprøjtegifte årligt.

SPRØJTEGIFT – Maskinfirmaet Johs. Mertz får støtte af Miljøstyrelsens GUDP-midler til at importere og videreudvikle en hollandsk maskine, som kan underskære og aftoppe kartofler, så væksten stopper på det rigtige tidspunkt og risikoen for svampesygdomme bliver minimeret.

Maskinen kan være med til at løse den udfordring, kartoffelavlerne står over fra 4. februar 2020, når EU´s forbud mod Diquat – aktivstoffet i det mest udbredte kemiske nedvisningsmiddel Reglone –  træder i kraft. 

»Ligesom når man bruger Reglone, stopper denne proces kartoflernes vækst og sænker risikoen for sygdomsangreb«, forklarer Kurt Ødegaard, produktspecialist i maskinfirmaet Johs. Mertz, som står bag projektet.

»Maskinen er stadig under udvikling, men potentialet er rigtig stort. Vi planlægger allerede de første test i både Danmark og Sverige«, siger han.

Kan spare 88 tons sprøjtegifte
Konventionelt dyrkede kartofler er en af landbrugets mest sprøjtede afgrøder.

På landsplan bliver der dyrket cirka 47.000 hektar kartofler i Danmark (2017), og kartofler er den af landbrugets hovedafgrøder, som har den højeste behandlingshyppighed. Hvis den mekaniske behandling af toppene bliver udbredt til hele den danske kartoffelproduktion, forventer projektet, at pesticidforbruget reduceres med omkring 88 tons om året, svarende til 112.000 behandlinger.

En kendt problemstilling ved de mekaniske alternativer til kemisk nedvisning har tidligere været risikoen for, at kartoflerne blev fritlagt i processen. Hvis kartofler udsættes for lys, dannes stoffet Solanin, som ødelægger produktionen. Det bliver ikke et problem med den nye maskine.

»Det smarte ved den hollandske maskine er netop, at den gør det langt mere skånsomt og på en måde, der sikrer, at kartoflerne ikke blottes«, forklarer Kurt Ødegaard.

Billige end kemisk nedvisning
Den nye maskine løser ikke alene et akut problem for landbruget og skåner naturen for en stor mængde pesticider, den kan også give landmændene betydelige økonomiske besparelser. Udgiften til den kemiske nedvisning ligger på 730 kr. per hektar, mens den mekaniske behandling anslås at koste 670 kr. per hektar.

Derudover forventes spildet at falde fra 17 til 12 procent, og det giver landmændene en yderligere besparelse på 804 kr. pr. hektar. Hvis den mekaniske metode erstattede al kemisk nedvisning af kartofler i Danmark, ville den samlede besparelse således bliver 37,3 mio. kr. om året på landsplan.

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP støtter udviklingsarbejdet med 738.750 kroner.