NOAH: Biomasse skal ikke være fritaget for afgifter

Stor-skala brug af biomasse bør ikke klassificeres som en vedvarende energikilde, fordi den afbrændte biomasse ikke kan gendannes hurtigere end den bruges. Foto: Colourbox

Biomasse er fritaget for afgifter, selv om det ikke er en ægte vedvarende energikilde. Drop afgiftsfritagelsen, opfordrer NOAH.

Den ofte fortalte historie om Danmark som et grønt foregangsland holder desværre ikke, lyder det fra NOAH, som er Danmarks ældste miljøorganisation.

Fast biomasse udgør nemlig i Danmark mere end halvdelen af den såkaldt vedvarende energi, men brug af biomasse er ikke en vedvarende energikilde, da den afbrændte biomasse ikke kan gendannes hurtigere, end den bruges.

Ifølge NOAH udgør bioenergi ca. 23% af Danmarks samlede energiforbrug. Til sammenligning udgør sol og vind kun omkring 8% af det samlede energiforbrug.

»Derfor siger NOAH: fjern afgiftsfritagelsen fra biomasse og brug pengene på energibesparelser og ægte grønne teknologier«, lyder det fra NOAH.

»Kun 56% af de reelle opgørelser fra energisektoren oplyses. Danskerne bliver narret til at tro, at det går meget bedre, end det gør i virkeligheden. Realiteten er, at hvis emissionerne fra biomassen blev regnet med, så ville Danmarks samlede emissioner fra alle sektorer næsten ikke være faldet«, siger Bente Hessellund Andersen fra NOAH.

Vi har verdens største forbrug af importerede træpiller
Danmark er det land i verden, der har det største forbrug per indbygger af importerede træpiller i energiforsyningen. Og i absolutte tal ligger kun England højere med hensyn til afbrænding af importeret biomasse.

NOAH mener ikke, at stor-skala brug af biomasse bør klassificeres som en vedvarende energikilde, eftersom den afbrændte biomasse ikke kan gendannes hurtigere end den bruges, hvilket ifølge Det Internationale Energiagentur IEA er en forudsætning for at en energikilde kan betegnes som vedvarende.