Når du fodrer svanerne, kan det sprede sygdomme

Fodring af svaner kan være med til at sprede alvorlige sygdomme og forurene søer og åer. Derfor fraråder Dyrenes Beskyttelse, at man fodrer vandfuglene om vinteren. Foto: Pixabay

Mange mennesker vil gerne hjælpe vinterfuglene ved at fodre dem med brød, men de store fugleflokke kan være med til at sprede alvorlige sygdomme og forurene søer og åer, advarer Dyrenes Beskyttelse.

NATUR – Om vinteren er der mange, som fodrer vandfuglene i søer og åer for at hjælpe dem igennem kulden, hvor føden er begrænset. Men det er misforstået omsorg, da alt det brød og korn, som smides ud, både forurener vandet og medvirker til at sprede sygdomme, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse.

Når vandfuglene fodres ved søer og gadekær, sker det som regel ved de samme foderpladser igen og igen, da der typisk er få stedet hvor det er muligt for mennesker at komme til vandet. Det betyder, at mange forskellige vandfugle samles specifikke steder og træder rundt i den samme blanding af mudder, foder og afføring.

– At fodre vandfugle udgør en sundhedsrisiko, fordi der samles unaturligt mange ænder og svaner ved fodringsstederne, hvilket giver mulighed for at syge fugle kan smitte de raske med forskellige sygdomme. Det svarer til at sidde i venteværelset ved lægen, der er bare mange vira og bakterier samlet på meget lidt plads, forklarer Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

Foder forurener vandet
Ud over at være en sygdomsspreder, så forurener brød og korn også vandet. Både den føde, som passerer gennem fuglene og alle de rester, der ligger tilbage i vandet, når fuglene har spist, er med til at gøde og derved øge algedannelsen i vandet. Jo flere alger der er i vandet, jo færre vandplanter vil der kunne gro. Det er for eksempel et problem for knopsvaner.

– Knopsvaner lever primært af vandplanter. Hvis der ikke er nogen planter i de vådområder de lever i, så flytter de typisk bare videre. På denne måde gør fuglefodringen det sværere for fuglene at overleve i de områder, hvor der fodres meget, fortæller Michael Carlsen.

– I sidste ende kan man gøre mere skade end gavn for fuglene, selvom man blot vil hjælpe dem. Det er derfor vigtigt, ikke at fodre vandfuglene om vinteren. Fuglene skal nok finde den føde de har brug for, og hvis de ikke kan finde mad, så flytter de sig.