Lyngen på Danmarks heder blomstrer ekstraordinært i år

Efter sidste års tørke sætter lyngen alle kræfter ind på at sikre artens overlevelse. Derfor blomstrer lyngen ekstra flot i år. Her er de blomstrende hedelyng ved Nørlund Plantage. Foto: Naturstyrelsen

Lyngen står ekstra flot i år. Det er godt nyt for insekter, og der er gode muligheder for at opleve det lilla blomsterhav på de statslige heder.

NATUR – Lige nu og de næste par uger frem kan man få sig en spektakulær oplevelse, hvis man besøger en af de jyske heder. Lige nu blomstrer hedelyngen – og i år er blomstringen meget mere massiv end normalt.

»Det er bare en stor naturoplevelse at se den lilla lyng så langt øjet rækker på de udstrakte hedearealer. Selv om lyngen ser overvældende ud på hederne, så trives andre arter af insekter, krybdyr, urter og laver også i hedens mosaiklandskab«, siger skovfoged Hans Jensen, Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Lyngplanterne sætter alle kræfter ind
Når lyngen blomstrer ekstraordinært i år, kan det ifølge Naturstyrelsen skyldes en kombination af sidste års tørke og en våd og varm forsommer. Tørken var tæt på at aflive lyngplanterne. Derfor forsøger lyngplanterne muligvis at sikre artens overlevelse, ved at sætte alle kræfter ind på at blomstre og sætte frø. Lyngen kan godt lide kombinationen af lune temperaturer og fugtigt vejr. Derfor har forsommerens vejr været med til at redde lyngen, som altså er kommet stærkt tilbage.

»Det store arbejde med at pleje hederne med afbrænding og afgræsning med kreaturer er også med til, at vi i år får blomster for alle pengene. Samtidigt ser det ikke ud til, at der er store og massive bladbilleangreb, som ellers kan være hårde mod den lilla plante. Det betyder, at heden lige nu er et paradis for flere arter af insekter og andre dyr«, siger Hans Jensen.

Lyngen blomstrer nu og et par uger frem til cirka udgangen af august. Man må gerne plukke en buket med hjem eller en samle en pose til eget forbrug, så der også er til den næste gæst på heden. Det er en god idé at medbringe en saks, hvis man vil have sig en buket hedelyng.

FAKTA: Hedelyngen af en af Danmarks otte arter i lyngfamilien. De andre er:  

  • Klokkelyng  
  • Rosmarinlyng
  • Tranebær
  • Tyttebær
  • Hedemelbærris
  • Blåbær
  • Mosebølle

Kilde: Naturstyrelsen

14 steder i Danmark kan du lige nu opleve en usædvanlig flot blomstrende lyng. Grafik: Naturstyrelsen