Lea Wermelin holder fast i miljøkrav til landbruget

Nye korrigerede tal fra Aarhus Universitet viser, at landbruget i 2018 udledte 55.000 ton kvælstof. Det er 3.000 ton mindre, end tidligere beregnet. Landbruget er dog stadig langt fra målet. Derfor fastholdes kravet om, at landmændene skal så efterafgrøder, der kan opsamle kvælstof. Foto: Pixabay

Aarhus Universitets fejl i beregningerne af landbrugets kvælstofudledning får ikke ikke miljøministeren til at lempe kravet om efterafgrøder.

LANDBRUG – Der bliver ikke lempet på kravene til landbruget, selv om Aarhus Universitet nu erkender, at der har været fejl i beregninger af erhvervets udledning af kvælstof. Det fastslår miljøminister Lea Wermelin.

De nye korrigerede tal fra Aarhus Universitet viser, at der ikke blev udledt 58.000 ton kvælstof i 2018, men kun 55.000 ton.

Regnefejlen er ifølge Bæredygtigt Landbrug endnu et bevis på, at landbrugsreguleringen bør baseres på målinger fremfor modeller og skrivebords-beregninger.

Krav om efterafgrøder
»Vi er lige blevet pålagt at udlægge 200.000 ekstra hektar til efterafgrøder, fordi kvælstofudledningen ikke faldt nok. Korrektionen af modellen må betyde, at kravene om de ekstra målrettede efterafgrøder straks tages af bordet«, siger Hans Aarestrup, der er direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Det afviser miljøminister Lea Wermelin promte.

– Vi kan selvfølgelig ikke aflyse hverken efterafgrøder eller andre krav, når vi kan se, at uanset fejlen er vi stadig langtfra målet om et renere vandmiljø. Derfor står kravene i forhold til 2020 også ved magt, siger hun til Ritzau.