Københavnernes bioaffald kan blive til proteinrig mad og foder

Kartoffelskræller og andet organisk affald kan omdannes til proteinrig foder til dyrene.

Forskere vil udvikle teknologi, som gør det muligt at udvinde protein fra organisk affald, som efterfølgende kan anvendes som tilskud til mennesker eller i foder til husdyr.

Et nyt projekt vil med baggrund i den cirkulære økonomi se på muligheden for at udnytte bioaffald fra københavnerne til at producere encellede proteiner, der kan anvendes som proteintilskud til mennesker eller indgå i dyrefoder til kvæg, svin, fjerkræ, fisk m.v.

Forskerne vil anvende en helt ny elektrokemisk teknologi til at trække kvælstof og fosfor ud af spildevandet for at anvende dem i produktionsprocessen af proteiner som erstatning for de klimatunge alternativer, fiskemel og sojabønner, der anvendes i dag.

Anvendelse af både velkendt og nyudviklet teknologi
Projektet bliver drevet af et team af forskere på DTU.

»Vores idé er at kombinere eksisterende teknologi, som allerede anvendes til produktion af biogas, med en ny baseret på de gasser og det spildevand, der bliver resultatet af biogasproduktionen,« siger Panagiotis Tsapekos, der er en del af forskerteamet.

Projektet vil anvende biogas produceret af organisk affald fra københavnske husholdninger, men det kan i princippet lige så godt være biogas produceret af spildevand eller organisk industriaffald.

»Der er store perspektiver for en fremtidig mere klimavenlig fødevareproduktion, hvis det lykkes os med de nye teknologier at anvende organisk affald til at udvinde proteiner«, siger professor Irina Angelidaki, der er overordnet ansvarlig for projektet.

»Vi genanvender med vores metoder både det organiske materiale og næringsstofferne fra husholdningsaffaldet, så intet går til spilde. Dermed belastes miljøet mindst muligt«