Hver anden solcelleejer skal selv betale for at få skiftet måler

Mange solcelleejere skal udskifte deres målere. Foto: Colourbox

Ny bekendtgørelse fra Lilleholt slår indirekte fast, at 53.000 elmålere ikke måler korrekt

53.000 solcelle-ejere med en »forkert« måler må selv betale for at få den skiftet. Det skriver netmediet ing.dk.

Det skyldes en ny bekendtgørelse, »Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget«, som indirekte slår fast, at godt halvdelen af alle solcelle-ejeres elmålere ikke måler korrekt. Alligevel skal de selv betale for at få udskiftet den til en retvisende måler.

Selvom en ny bekendtgørelse nu indirekte slår fast, at godt halvdelen af alle solcelle-ejeres elmålere ikke måler korrekt, skal de selv betale for at få udskiftet til en retvisende måler. Der findes nemlig to forskellige typer elmålere, som afregner forskelligt for kunder med solceller, og siden det kom frem i 2016, har der hersket usikkerhed.

Cirka halvdelen af alle solcelleejere havde på det tidspunkt en såkaldt fasemåler, som ikke måler korrekt.

Formand for danske Energiforbrugere, Denfo, Michael Hvitfeldt, er stærkt utilfreds med bekendtgørelsen. Han mener, Energiministeriets praksis er ulovlig, at målerne burde have været udskiftet for længe siden, og at det er netselskaberne, der skal betale for udskiftningen, skriver ing.dk