Halvt så mange køer og svin kan halvere landbrugets klimabelastning

Greenpeace analyserer i en ny rapport, hvad der skal til for at landbruget kan reducere sin rekordhøje klimabelastning, der udgør næsten en fjerdedel af Danmarks samlede klimabelastning.

Danmark skal halvere antallet af køer og svin frem til 2030 for at leve op til Paris-aftalen, viser ny analyse fra Greenpeace. Det vil frigive arealer, der dyrkes med foderafgrøder, sikre udtagning af lavbundsjorde, CO2-absorberende skov og mere natur med positive gevinster for den skrantende biodiversitet.

Mens klimakrisen tager til, og FN’s Klimapanel har fastslået, at der skal ske vidtrækkende omstillinger i alle sektorer for at leve op til Paris-aftalens 1,5-gradersmål, har Løkke-regeringen stort set fredet landbruget fra at reducere dets store udslip af drivhusgasser i 2030.

I en ny klimaanalyse Halvt så mange køer og svin dokumenterer Greenpeace, hvordan udslippet af klimagasser fra den såkaldte ikke-kvotesektor (transport, boliger og biler) kan og bør halveres i 2030.

Analysen viser, at dansk landbrug skal omstilles drastisk ved at nedbringe udledningen direkte fra dyrene og på den måde også frigive foderarealer til udtagning af lavbundsjorde, C02-absorberende skov, planteafgrøder til menneskeføde og mere natur med positive gevinster for den skrantende biodiversitet.

Verdens højeste produktion af kød

Danmark har verdens højeste produktion af kød per indbygger, og køer og svin står for knap en femtedel af Danmarks samlede udslip af klimagasser. Analysen viser nødvendigheden af gradvist at halvere antallet af køer og svin frem til 2030.  

»Færre dyr i landbrugets rekordstore kødproduktion er afgørende for at sænke Danmarks belastning af klimaet, og ud fra vores beregninger skal antallet af køer og svin faktisk være halveret i 2030, hvis Danmark skal leve op til det globale 1,5-gradersmål«, siger Tarjei Haaland, mangeårig klima- og energirådgiver hos Greenpeace.

»En halvering af antallet af dyr vil skabe plads til mere natur og skov, som vil optage CO2 og styrke biodiversiteten og miljøet. Vores opfordring er derfor, at den kommende regering og det nye folketing vil arbejde i den retning«, siger han.

»Løkke-regeringen har stået for en fredning af det industrielle landbrug i en tid, hvor oversvømmelser, orkaner og hedebølger tager til, og videnskaben slår fast, at klimaet og biodiversiteten er i undtagelsestilstand. Hvis vi skal bremse klimakrisen og give en klode i balance videre til de næste generationer, så må den politiske totalfredning af den nuværende, massive kødproduktion ophøre, og der skal handles nu«, siger Tarjei Haaland.

Foderarealer beslaglægger 80 procent

I dag bruges halvdelen af Danmarks landareal – eller 80 procent af landbrugsarealet – til at dyrke foder til de mange dyr i industristaldene.

Hertil kommer en kolossal import af sojaskrå til dyrefoder dyrket i Sydamerika – på arealer, der svarer til størrelsen af Sjælland og Falster.  

»Vi skal udtage landbrugsjord for at sikre klimaet og for at give plads til natur og biodiversitet. Vi skal også have langt færre køer og svin for klimaet. De to ting passer heldigvis fantastisk godt sammen, da halvdelen af Danmarks landareal i dag bruges til at dyrke foder til dyr. Med mindre plads til foder, bliver der mere til natur, vigtig CO2-absorberende skov og også plantemad til mennesker. Det er positivt, at flere politiske partier taler om at omlægge landbrugsjord, men vi savner en erkendelse af, at det derved reducerede areal til dyrefoder bør betyde, at antallet af husdyr reduceres tilsvarende«, siger Tarjei Haaland.

Danmark det mest opdyrkede land i EU

Klimaanalysen viser, at en halvering af husdyrproduktion over de næste godt 10 år vil være et af flere nødvendige tiltag for, at Danmark kan indfri de internationale klimamål. Det vilsamtidig styrke biodiversiteten og miljøet.

»Danmarks ekstreme kød- og mejeriproduktion skader ikke alene klimaet, men har også tvunget store dele af den rige, danske natur og skovene tilbage. Danmark er det mest opdyrkede land i EU, og grønne landskaber er i store dele af landet erstattet af monotone marker med foderafgrøder«, siger Tarjei Haaland.

»Vi skal bryde den onde cirkel og arbejde for at sænke kødproduktionen til fordel for blandt andet plantebaseret mad til mennesker. Danmark kan også på landbrugsområdet komme med forrest i klimakampen, og vi kan give naturen og miljøet nyt liv i samarbejde med dygtige danske landmænd, der gennem de seneste 100 år har bevist deres evne til at omstille sig«, siger Tarjei Haaland.


Opsummering: Halv så mange køer og svin

  • Hvis Danmark skal leve op det globale 1,5-gradersmål, skal vi nå en netto-nuludledning af klimagasser allerede i 2040, reducere det totale udslip med 70% i 2030 i forhold til 1990, og nedbringe udslippet i ikke-kvotesektoren (transport, bolig og landbrug) med 50% i 2030 i forhold til 2005.
  • Danmark lever med den nuværende politik langt fra op til disse mål. Regeringen har et mål om CO2-neutralitet i 2050, intet reduktionsmål for 2030, og den opfylder kun delvist EU’s udmeldte reduktionsmål på 39% i ikke-kvotesektoren i 2030 i forhold til 2005.
  • Ifølge Greenpeace-analysen er en halvering antallet af køer og svin nødvendigt for at leve op til 1,5-gradersmålet. Andre virkemidler er udtagning af lavbundsjorde, omlægning af landbrugsjord til mere CO2-absorberende skov, mere natur og mere permanent græs.
  • Da 80% af Danmarks landbrugsjord bruges til at dyrke foder til dyr, vil en halvering af køer og svin kunne frigive op til 1 million hektar jord. Dette kan anvendes til CO2-absorberende skov og natur og mere jord til planteafgrøder til mennesker. Udspillet levner også plads til en tre-dobling af det økologiske areal samt til, at vi kan standse importen af sydamerikansk sojaskrå.

LINK
Læs Greenpeace-analysen Halvt så mange køer og svin.