Godser skifter til økologi

Ilse Rasmussen fortæller interesserede landmænd om de økologiske forsøgsparceller ved forsøgscenter Flakkebjerg på Sydvestsjælland. Foto: Morten Priesholm

Hver tiende af de store gårde og godser overvejer seriøst at omlægge til økologisk drift eller har allerede gjort det.

ØKOLOGI – Hobby-landbrug og små deltidsbedrifter tæller stadig godt med i den voksende skare af økologiske landbrug, men også mange af de helt store gårde og godser tager i året springet for at omlægge produktionen til økologi.

– Ti procent af vores medlemmer overvejer seriøst at lægge om eller har allerede søgt om autorisation, vurderer Peter Kirk Iversen, Tolvmandssektionen i De Danske Landboforeninger, der repræsenterer op mod 800 af Danmarks store gårde og godser.

Nye tal fra Plantedirektoratet viser, at 528 landbrug i år søger om at blive økologisk godkendt.

Direktoratet kan endnu ikke sige noget om størrelsen på de enkelte brug. Men en prognose fra landbrugets konsulenter har tidligere vist, at langt størstedelen af dem er planteavlere, og Peter Kirk Iversen er ikke i tvivl om, at en nærmere granskning vil vise, at der blandt ansøgerne er en del store gårde og godser.

LÆS OGSÅ: 528 nye økologiske landmænd

Flere store specialiserede planteavlere
– Jeg kender personligt mange, der overvejer eller har søgt autorisation, siger han.

– Der er flere store specialiserede planteavlsbedrifter, der lægger om i år. Ikke mindst fordi de økologiske planteavlsprodukter fortsat indbringer høje og ret stabile priser. Derfor er folk parate til at tage den risiko, der trods alt er, vurderer Peter Kirk Iversen.

Han er selv agronom, landbrugsfuldmægtig, ansat af Skov- og Naturstyrelsen og ansvarlig for landbrugsdriften på Fussingø, Kalø og Hald Hovedgård ved Viborg, der med et samlet jordtilliggende på 800 hektar, heraf 600 hektar i omdrift, alle drives økologisk.