Gode chancer til forslag om at omlægge kirkens jord til økologi

Omlæg kirkens jordbesiddelser til økologisk drift og urørt skov, skrev Jan Morell (th). Fredag fremlægger Alternativets kirkeordfører Sikandar Siddique et beslutningsforslag i Folketinget med netop den målsætning. Foto: Alternativet

Folkekirken er Danmarks tredje største jordbesidder. Alternativet fremlægger i morgen et forslag i Folketinget, som kan sætte skub i en økologisk omlægningsbølge på kirkens 11.000 hektar. Et areal på størrelse med Samsø.

ØKOLOGI – Der er gode chancer for opbakning blandt en del af de øvrige partier i Folketinget til Alternativets forslag om at omlægge Folkekirkens 11.000 hektar til økologisk landbrug, naturområder og urørt skov.

Det vurderer Alternativets ordfører Sikandar Siddique, som i morgen fredag fremlægger beslutningsforslaget i Folketinget. Forslaget »pålægger regeringen at iværksætte de nødvendige tiltag« for at få sat skub i den grønne omstilling af kirkens jordbesiddelser.

Blandt andet har kirke- og kulturminister Joy Mogensen udtrykt sympati for forslaget. Også SF og Enhedslisten er positive, mens tidligere kirkeminister Marianne Jelved fra de radikale er betænkelig ved at gribe ind i de enkelte menighedsråds ret til forvalte de store jordbesiddelser.

Økologi og urørt skov på et areal svarende til Samsø

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det betyde, at det økologiske landbrugsareal vokser betragteligt i omfang, samtidig vil vi få mere urørt skov og mere natur. Folkekirken er i dag Danmarks tredje største jordbesidder og råder over intet mindre end 11.000 hektar. Det svarer til et areal på størrelse med Samsø.

I Elsted Kirke, som ligger ved Aarhus, har menighedsrådet allerede for mere end 30 år siden besluttet, at man udelukkende bortforpagter jorden til økologiske landmænd.

Også Lejre Provsti har besluttet, at mere end halvdelen af provstiets 17 sognes jordbesiddelser nu kun må drives økologisk.

Naturligt at kirken går foran i den grønne omstilling

Sikandar Siddique, der er kirkeordfører for Alternativet, mener, at det er naturligt, at kirken går forrest i den grønne omstilling.

»Som den høje moralske autoritet kirken er, bør den gå foran og vise et godt eksempel. Vi lever midt i en biodiversitetskrise, en klimakrise og med en trussel om forurening af vores grundvand. Derfor er det vigtigt, at alle muligheder for at tilgodese biodiversitet, klima og miljø bliver taget i betragtning. Her har Folkekirken og de enkelte menighedsråd naturligvis også et ansvar«, siger han.

I dag går den grønne omstilling af landbruget alt for langsomt, mener Alternativets ordfører. 86 procent af Folkekirkens landbrugsjord dyrkes konventionelt, og kun 14 procent dyrkes økologisk uden sprøjtegift og kunstgødning. Det er langt mindre end den tilsvarende andel af økologisk landbrug på både statsligt og kommunalt ejede landbrugsjord.

2.169 menighedsråd bestemmer

»Derfor bør regeringen gribe ind, selv om vi naturligvis må tage højde for at det er en længerevarende proces, fordi størstedelen af kirkens landbrugsjord er bortforpagtet og dyrkes af private landmænd«, siger Sikandar Siddique.

Han erkender også blankt, at den grønne omstilling af jorden risikerer at støde på lokal modstand. Det er nemlig de enkelte sogne med 2.169 menighedsråd, der ejer jorden og bestemmer, hvordan den skal dyrkes.

»I Alternativet er vi tilhænger af af sprede magten og selvbestemmelse, men når det gælder klimakrisen, kan vi ikke bare sidde og vente med hænderne i skødet. Hertil kommer, at en stor del af befolkningen, heriblandt Folkekirkens medlemmer har stemt for partier i Folketinget, som har tilsluttet sig Danmarks klimamålet om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030«, siger Sikandar Siddique.

Hvis beslutningsforslaget bliver vedtaget, vil det falde helt i tråd med en udmelding fra biskopperne, som i januar bekendtgjorde, at Danmarks 2400 folkekirker tilslutter sig Danmarks klimamål.

I dag er cirka hver tiende kirke certificeret som grøn kirke. Det kræver, at man kan svare ja til mindst 25 ud af 48 tiltag om bæredygtig, klimavenlig adfærd. Det handler eksempelvis om energiforbrug, sortering af affald, driften af kirkegården og måden, kirkens jorde dyrkes på.

Jan Morell: Kirken bør værne om Guds skaberværk

Alternativet har hentet inspiration i en kronik, som første gang blev bragt her på Jordbrug.dk: Omlæg Folkekirkens jord til økologisk landbrugsdrift. Kronikken er skrevet af vores faste skribent Jan Morell. Han har i 12 år været medlem af menighedsrådet ved Sct. Johannes Kirke i Aarhus og blev for et halvt års tid siden opmærksom på, hvor meget jord, den danske folkekirker ejer.

»Jeg blev forbavset over, at kirken er landets tredje største jordbesidder, og det giver efter min mening et særligt ansvar og en forpligtelse til at beskytte og værne om Guds skaberværk. Efter min mening bør kirken gå forrest og må gerne bliver meget mere klimatosset«, siger Jan Morell, som er begejstret for, at Alternativet nu har udarbejdet et beslutningsforslag.

FAKTA om Alternativets beslutningsforslag

Fremsat 28. januar 2020 af Sikandar Siddique (ALT), Rasmus Nordquist (ALT) og Susanne Zimmer (ALT)

Forslag til folketingsbeslutning om krav om økologisk drift og urørt skov på folkekirkens arealer

  • Folketinget pålægger regeringen at iværksætte de nødvendige tiltag for, at folkekirkens ca. 11.000 ha jord omlægges til økologisk landbrug, naturområder og urørt skov.
  • Det indebærer, at de ca. 8.000 ha jord, der i dag drives som konventionelt landbrug, fremadrettet kun må drives som økologisk landbrug eller omlægges til naturområder, og at de ca. 3.000 ha jord, som i dag er udlagt som skov, fremadrettet skal være urørt skov.

Kilde: Folketinget