Gamle sorter og racer har fremtiden for sig

Økologiske landmænd og virksomheder vil sælge økologiske produkter, baseret på gamle bevaringsværdige genetiske ressourcer. Foto: Randi Friis Hansen

Bevaringsværdige plantesorter og husdyrracer baner vej for nyt økologisk marked. Møde for interesserede avlere og virksomheder 5. december.

ØKOLOGI – En gruppe økologiske landmænd og virksomheder er gået sammen for at udvikle nye spændende produkter og afsætningsmuligheder for fødevareproducenter, der arbejder med oprindelige, bevaringsværdige plantesorter og husdyrracer.

Det sker med afsæt i pilotprojektet Æd den og red den. Det er udviklet af Randers Regnskov, som i næsten 20 år har arbejdet med bevaring af genressourcer fra planter og dyr. Projektet er udviklet i forlængelse heraf.

Produkter fra »Æd den og red den« testes for tiden i forskellige gårdbutikker. Projektet, der har fået støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug og Holkegård Fonden, er nu klar til at sætte gang i nye aktiviteter.

Med i samarbejdet er Aarstiderne, Skovsgård Gods og Brænderiet Enghaven, som har stiftet en producentforening og nu indkalder til et møde 5. december for interesserede landmænd og virksomheder, der vil være med.

Her skal man blandt andet drøfte udvikling af nye produkter, markedsstrategi og formidling.

LÆS OGSÅ: Vilde planter kan blive fremtidens mad

Forretning og marked
»Vi er i færd med at udvikle et forretningsnetværk og en markedsstrategi for økologiske landmænd og virksomheder, der fremstiller økologiske produkter, baseret på gamle bevaringsværdige genetiske ressourcer«, fortæller Randi Friis Hansen.

Hun er projektleder og arbejder pt. i Randers Regnskov, der har været primusmotor i projektet. Hun har erfaring med at udvikle højværdi-koncepter for økologiske landmænd og mellemstore virksomheder til det danske fødevaremarked.

Ifølge Randi Friis Hansen er der stor interesse for konceptet blandt de knap 200 danske økologiske producenter, der i dag arbejder med bevaringsværdige genetiske ressourcer.

»I første omgang er der tale om relativt små mængder. Men vi ser store perspektiver på lidt længere sigt for at skabe en bæredygtig forretning og markedsudvikling. Målet er at skabe så stor opmærksomhed om projektet og involvere så mange økologiske landmænd og virksomheder, at konceptet kan blive kommercielt bæredygtigt«, siger hun.

Højere pris for gamle kornsorter
Bjarne Hansen, der er administrator for Danmarks Naturfond, og driver Skovsgård Gods på Langeland, ser spændende perspektiver i at udvikle økologiske produkter, baseret på oprindelige plantesorter og husdyrracer.  Han er formand for den nye forening, der meget betegnende har fået navnet »ORIGENALER«.

»Jeg synes, det er vigtigt at bevare en genetisk mangfoldighed, og ved at udbygge produktionen og markedsføre vores produkter under et fælles varemærke, håber vi at kunne gøre det til en kommerciel succes på samme måde, som det er lykkedes at sælge fx Spelt og Ølandshvede«, forklarer Bjarne Hansen.

Prisniveauet for mel af de oprindelige kornsorter er 20-30 procent højere end for de almindelige sorter. Den værdiforøgelse er det formentlig også muligt at overføre til andre produkttyper, håber initiativtagerne til projektet.

FAKTA: Tilmelding og kontakt

Initiativgruppen indkalder til et møde for interesserede 5. december i Randers Regnskov.

Nærmere oplysninger og tilmelding kan ske til projektleder Randi Friis Hansen.

Man kan kontakte hende på email: rfh@regnskoven.dk og tlf. 29917368.