Full Belly Farm samarbejder direkte med forbrugerne

Judith Redmond driver sammen med tre medejere og op mod 65 medarbejdere det økologiske CSA-landbrug, Full Belly Farm i Californien. Foto: Gustav Bech

Et stort CSA-landbrug i Californien er eksponent for en ny bevægelse, der vil skabe en model for fremtidens bæredygtige landbrug med tætte bånd til forbrugerne.

COMMUNITY-SUPPORTED AGRICULTURE Tusindvis af endnu grønne og kun delvist modne tomater tynger planterne langs den støvede grusvej, der fører op til Full Belly Farm. Under et stort træ har en flok mexicanske landarbejdere fundet skygge for at nyde frokosten udenfor rækkevidde af solens nådesløse stråler.

Industrialiseringen af det amerikanske landbrug fortsætter for fuld kraft, men samtidig er en ny type landbrug begyndt at dukke op. Full Belly Farm, der ligger et par timers kørsel nord for San Francisco i Californien er et godt eksempel.

På Full Belly Farm forsøger Judith Redmond og hendes tre medejere at genskabe forbindelsen mellem land og by – at knytte tætte bånd mellem forbrugere og landbrug.

Full Belly Farm fik sit sjove navn, fordi den anden kvindelige medejer var højgravid, da de to ægtepar sammen overtog farmen for 24 år siden.

Imod strømmen
– Industrialiseringen af det amerikanske landbrug levner ikke de mindre familiebrug mange muligheder. Kun de færreste har mod på at gå imod den generelle udvikling, men det er det, vi gør, forklarer Judith Redmond.

Sammen med over 50 medarbejdere driver de et bæredygtigt økologisk landbrug og er samtidig primus motor i en lang række kulturelle, sociale og politiske aktiviteter i lokalsamfundet.

Judith Redmond og hendes Full Belly Farm er eksponent for en ny og voksende bevægelse i USA, der vil udvikle en model for et etisk forsvarligt og økologisk bæredygtigt landbrug.

Landbrug med støttekreds
I stedet for monokultur og intensiv masseproduktion er udgangspunktet økologi og diversitet. De foretrækker lokal afsætning via et voksende antal af farmers markets, internetbaserede abonnementsordninger og mindre butikskæder, og så indgår CSA (Agriculture Supported Agriculture) som en del af idégrundlaget.

CSA er et gensidigt økonomisk forpligtende partnerskab mellem landmænd og forbrugere – et landbrug med en støttekreds om man vil.

Nogle CSA-landbrug er ligefrem ejet af forbrugere, som har købt andele i gården og på den måde opnår direkte indflydelse på driften. Andre steder praktiseres et mindre forpligtende fællesskab. Her nøjes forbrugerne måske med at tegne sig for en vis del af produktionen.

CSA-landbrug kræver et vist engagement fra forbrugerne, men graden varierer betydeligt.

De fleste CSA-landbrug praktiserer et system med afsæt i en ugentlig eller regelmæssig leverance af en kasse med årstidens frugt og grøntsager, men leverancerne kan også omfatte andre produkter som kød, gryn og mel.

Nogle steder deltager forbrugerkredsen også i en del af det praktiske arbejdet på gården, ligesom der som regel afholdes mindst et og ofte flere større årlige arrangementer for CSA-kredsen.

Full Belly Farm
Full Belly Farm er på godt 100 hektar, beskæftiger i sæsonen op mod 65 medarbejdere, omsætter for knap tyve millioner kroner årligt og er ifølge Judith en udmærket forretning.

– Vi har succes med at gøre det modsatte af industrilandbrugene, fortæller hun. Vi satser på mangfoldighed og avler så mange forskellige frugter og grøntsager som muligt. Vi dyrker op mod 100 forskellige afgrøder og har ikke bare én slags tomater. Nej, vi har 25 forskellige slags tomater, fortæller hun.

– For os gælder det om at skabe en model for et fremtidigt, bæredygtigt landbrug og fødevaresystem. Derfor er vi også involveret i en række aktiviteter som for eksempel økologiske skolehaver og spiseordninger. Enhver aktivitet, der forbinder folk med mad, ernæring og landbrug tager vi del i, forklarer hun.

Selskabseje
Judith Redmond er 53 år og nåede at få en mastergrad i biologi fra University of California før hun for 23 år siden sammen med sin mand og et andet par købte Full Belly Farm.

Judith Redmond er en aktiv kvinde og kendt vidt og bredt. Ikke blot for sine aktiviteter i forbindelsen med Full Belly Farm, men også for sit politiske arbejde som formand i foreningen, Community Alliance With Family Farmers, der arbejder for at skabe forståelse og bedre vilkår for de mindre og små famililandbrug.

– Det amerikanske landbrug er i løbet af få årtier koncentreret i kæmpestore enheder, der ejes af stadig færre mennesker, fortæller hun. Landbrug på både to og tre tusinde hektar er helt normalt, ofte ejet og drevet af store selskaber med mere eller mindre direkte forbindelse til agroindustrien og store kemikoncerner som Monsanto og andre.

Vi tager ansvar
Problemet er ifølge Judith Redmond, at agroindustrien ikke påtager sig noget ansvar for fremtiden.

– Uanset om vi taler miljø, beskæftigelse eller affolkningen af landdistrikterne, så fralægger de sig ethvert ansvar. Men det er præcis det, vi ønsker at gøre. Vi påtager os et ansvar for udviklingen.

– Vores landbrug er selvfølgelig økologisk, men det er så meget mere end det, forklarer Judith Redmond.

– Det er en helt ny måde at drive landbrug på. Vi kæmper ikke mod, men samarbejder med naturen. Den store vision er at genskabe forbindelsen mellem landbrug, mad og mennesker med rødder i lokalsamfundet. Vores mål er ikke at gøre økologisk fødevareproduktion til en speciel økonomisk sektor, hvor man blot skal følge reglerne og lade være med at sprøjte, siger Judith Redmond.

Virksomheden satser grønt og bæredygtigt på alle planer.  Et par af bygningerne har solceller på taget, ligesom privatboligerne er de opført i miljøvenlige naturmaterialer.

Årlig festival samler 5.000 mennesker
Full Belly Farm afholder hvert år adskillige arrangementer for CSA-kredsen, der omfatter op mod 1500 mennesker. Højdepunktet en en stor festival i oktober, der sidste år samlede 5.000 mennesker og skabte et overskud på mere end en kvart million kroner.

Penge, der doneres til diverse aktiviteter og godgørende formål, blandt andet økologiske spiseordninger og skolehaver, men også en sundhedsklinik for fattige kræftramte kvinder nyder godt af donationerne fra den økologiske virksomhed.

Lokalt funderet
Det lokale engagement er en rød tråd i de fleste af farmens udadvendte aktiviteter. Selv om Full Belly Farm leverer fast til adskillige økologiske supermarkedskæder, blandt andet verdens største, Whole Foods, rangerer de lokale og regionale farmers markets højt på listen over foretrukne afsætningskanaler.

Farmers markets og CSA-landbrug er som to alen ud af et stykke. De er nemlig med til at fastholde aktiviteter, beskæftigelse og økonomi i lokalsamfundet.

– Lægger du dine penge i Wal-Mart (USA’s største supermarkedskæde), ender de et helt andet sted. Vores økologisk landbrug skaber vækst og aktiviteter her i området og er dermed med til at gavne udviklingen her, pointerer Judith Redmond.

De fleste forbrugere i CSA-kredsen er meget trofaste, og mange har været medlem i 15 år, men ifølge Redmond kommer der hele tiden nye til.

– Nogle ser det i første omfang som en måde at skaffe sig billigere, sikre og mere sunde fødevarer, men senere opdager de måske, at det er en del af en større sammenhæng.

Ordnede forhold
Full Belly Farm udsender hver uge et nyhedsbrev med opskrifter og tips, men også med profiler af gårdens mange medarbejdere, hvoraf en stor del er mexicanske immigranter.

At de fleste er mexicanske immigranter er ikke kun fordi, de er billig arbejdskraft. Ifølge Judith Redmond er det de færreste amerikanere, der vil arbejde så hårdt, som det er nødvendigt på en gård.

– Vi har meget sæsonarbejde, men vi forsøger at udjævne så meget vi kan og skabe beskæftigelse året rundt. Vi er ikke ude på at udnytte billig arbejdskraft. Vi har ordnede forhold med sygeforsikring og bonusordninger, og vil gerne have, at vores faste medarbejdere bliver og at vores løsarbejdere har lyst til at komme igen næste år, understreger Judith Redmond.