Frie Bønder får ny formand

Tonny Klinch Hansen (tv) afløser Hans Jørgen Nygaard, som efter otte år på posten har valgt at trække sig.

Den politiske støtte til de store industrialiserede bedrifter i form af generøse støtteordninger må ikke ske på bekostning af de små og mindre jordbrug, mener Tonny Klinch Hansen.

LANDBRUG – Foreningen Frie Bønder – Levende Land har fået ny formand. Tonny Klinch Hansen afløser Hans Jørgen Nygaard, som efter otte år på posten har valgt at trække sig.

Tonny Klinch Hansen bor i Børkop og driver et mindre landbrug på 20 hektar plus forpagtninger med ammekøer og grise på friland. Desuden driver Tonny maskinstation.

Han har tidligere været næstformand i Danske Deltidslandmænd indtil denne organisation blev nedlagt. Tonny har været med i Frie Bønders bestyrelse siden 2017. 

De små jordbrug skal styrkes

»En af mine største prioriteter som formand er at skabe større synlighed af Frie Bønder – Levende Land og vores visioner«, siger Tonny Klinch Hansen.

Han vil også styrke formidlingen af foreningens holdninger, indsatser og resultater både overfor medlemmer, beslutningstagere på landbrugsområdet og den øvrige befolkning.

»Ligeledes vil jeg have fokus på, at den politiske støtte til de store industrialiserede bedrifter i form af generøse støtteordninger ikke sker på bekostning af eller underminerer de mindre jordbrugs udviklingspotentiale. Endeligt vil jeg som formand arbejde for at små- og mellemstore jordbrug ved salg bevares og ikke opkøbes til sammenlægning med i forvejen store bedrifter, siger Tonny Klinch Hansen.«

»Det er i alles interesse, at de mindre jordbrug bevares – både for livet i landdistrikterne, men også for at give flere særligt yngre mennesker mulighed for at drive deres eget mindre jordbrug«, mener den nyvalgte formand.