Forskning skal levere natur, miljø og grøn omstilling i landbruget

De ekstra forskningsmidler til udviklingspuljer skal levere grøn omstilling i landbrug og fødevareindustri, understreger miljøminister Lea Wermelin. Pressefoto

Danmark trækker igen i den grønne førertrøje, lover miljøministeren. Grønne udviklingsprojekter skal levere grøn omstilling og bæredygtige løsninger inden for landbrug og fødevareindustri.

LANDBRUG – Med aftalen om fordelingen af forskningsreserven har regeringen lagt vægt på at styrke miljø, natur, landbrug og biodiversiteten. Det gælder blandt andet udviklings- og demonstrationsprogrammerne MUDP og GUDP, som får et markant løft i 2020, oplyser miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Ifølge hende blev der sendt et klart signal, da regeringen og Folketinget blev enige om årets fordeling af forskningsreserven. Denne prioritering afspejler ifølge ministeren regeringens konkrete ønske om, at Danmark fortsat skal være blandt de førende i verden, når det handler om at levere grønne teknologiske løsninger til et hastigt voksende globalt marked.

Aftalen understøtter dermed det vigtige arbejde med natur- og biodiversitetspakken, som regeringen netop har sat i gang. Ny forskning og udvikling på klimaområdet kommer også naturen til gavn, og derudover er det for første gang prioriteret at styrke forskning i, hvordan biodiversiteten i bred forstand styrkes, oplyser miljøminister Lea Wermelin.

Det afspejler den biodiversitetskrise, som verden er midt i, og at regeringens høje ambitioner for naturen skal løftes på et fagligt solidt grundlag, understreger ministeren.

»Vi er et lille land, men med muligheden for at sætte store grønne aftryk. Derfor er det så vigtigt, at vi hæver barren for udviklingen af morgendagens grønne løsninger, som kan gøre en forskel både herhjemme og ude i verden. MUDP får et markant løft og det giver mulighed for at booste udviklingen af innovative miljøteknologiske projekter hos virksomhederne«, siger miljøminister Lea Wermelin.

78 millioner skal støtte grønne udviklingsprojekter

Aftalen om forskningsreserven kanaliserer også yderligere 78 millioner kroner til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der støtter grønne og bæredygtige udviklingsprojekter inden for landbruget og fødevaresektoren.

Et par af projekter handler om bioraffinering af græs og reduktion af udledninger af metan fra kvæg. En pulje på 40 millioner kroner er øremærket til klimavirkemidler og klimatilpasning i landbruget, og derudover skal 38 millioner kroner gå til økologiforskning.

Ud over ny viden og ny teknologier, der understøtter de egentlige reduktioner i emissionen af drivhusgasser, fastlæggelse af kulstof i jorden samt udvikling af fødevarer med et lavere klimaaftryk, giver aftalen også mulighed for at prioritere et stigende behov for forskning i konsekvenserne af og tilpasning af landbruget til ændrede klimatiske betingelser, herunder tørke, hyppigere skybrud og nye skadedyr mv.

»Med aftalen om forskningsreserven tager vi et vigtigt skridt mod at indfri regeringens ambitiøse klimamål og den grønne omstilling af landbruget. GUDP kan gøre en reel forskel ved at støtte projekter, der ellers ikke kan gennemføres. Med GUDP tør virksomhederne tage en risiko og udvikle og afprøve nye bæredygtige løsninger«, siger fødevareminister Mogens Jensen.