føtex og økologer uddeler blomsterfrø for at redde bierne

De vilde bier og andre bestøvere har det svært i den danske natur. Derfor skal vi så blomster i både altankasser, parcelhushaver og på markerne, mener Økologisk Landsforening og butikskæden føtex, der nu vil dele 30.000 frøposer ud til kunderne Grafik: Pixabay

Så blomster i altankasser, i private haver og på markerne for at komme de vilde bestøvere til undsætning.

NATUR – Der findes 288 forskellige arter af vilde bier i Danmark, og de har stor betydning for bestøvningen af vores afgrøder. Men de vilde bier har det svært. I de seneste år er der sket en tilbagegang i antallet af de vilde bestøvere i Danmark, især blandt bierne. De er blandt andet truet af mangel på føde og af landbrugets pesticider.

Det har fået føtex til at gå sammen med Økologisk Landsforening i en national indsats, der skal hjælpe bierne, oplyser Økologisk Landsforening.

føtex donerer millioner af blomsterfrø, som Økologisk Landsforening uddeler til 250 økologiske landmænd. På den måde kan hver landmand så 1000 kvadratmeter blomsterstriber på deres marker. Det giver samlet omkring en kvart million kvadratmeter blomster, der bliver til ny føde for bier og andre bestøvere.

Skal styrke forsyningssikkerheden

Initiativet skal styrke bierne og i sidste ende også forsyningssikkerheden af mange fødevarer, fortæller Karin Helene Sommer, Head of Marketing i føtex-butikkerne.

»Hvis vi mister bierne, mister vi mange af de dagligvarer, vi kender. Det gælder ikke kun honning, men også sunde fødevarer som frugt, bær, visse grøntsager, nødder og frø. Uden bierne kan de mange fødevarer ikke gro, og det kan i sidste ende true vores forsyningssikkerhed. Derfor er det helt naturligt for os at donere blomsterfrø i samarbejde med Økologisk Landsforening, så vi kan give bierne de bedste levevilkår«, fortæller marketingchefen.

I samme ombæring vil føtex uddele 30.000 poser gratis blomsterfrø til kunderne, fortæller Helle Bossen, som er chefkonsulent i Økologisk Landsforening. Frøposerne er betalt via et projekt, støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

»Vi er glade for, igen i år, at kunne gøre en indsats for bierne sammen med føtex, de økologiske landmænd og danskerne. Smtidig opfordrer vi danskerne til at vælge økologisk. Naturen omkring de økologiske arealer er renere og rigere på blomster til bierne«, siger hun.

Den væsentligste forskel for bierne er, at de økologiske landmænd ikke anvender hverken Roundup eller andre kemiske sprøjtegifte. Det giver bier og andre dyr bedre muligheder for at overleve på de dyrkede marker.

Ifølge Økologisk Landsforening kan du selv gøre en indsats for at hjælper bierne og andre vilde bestøvere.

»Hver en blomst tæller. Man kan lade græsset gro, lave et bo til bierne, og man kan endda gå ind og spille et spil på madtilbierne.dk, hvor man vinder for bierne. For hvert vundet spil sår en økologisk landmand 1 kvadratmeter blomster«, fortæller Helle Bossen, chefkonsulent i Økologisk Landsforening.

Sådan kan du hjælpe bierne

  • Støt en ren og rig natur med mere mad til bierne ved at vælge økologiske fødevarer.
  • Så blomster i din have eller altankasse.
  • Slå din græsplæne sjældnere og lad evt. et stykke af haven ligge uberørt. Det giver plads til flere planter og blomster, som bierne kan trække nektar fra.
  • Bierne mangler ikke bare mad, men også levesteder. Du kan hjælpe ved at bygge et bihotel af eksempelvis mursten, træ eller hønsetråd.

FAKTA: Sommerfugle og insekter under pres

  • Uden bestøvning er der ingen æbler, pærer, mandler eller en lang række af andre frugter og bær. Hele 75 procent af verdens afgrøder afhænger af biernes og andre insekters bestøvningsarbejde, vurderer FN’s Landbrugs- og Fødevareorganisation FAO.
  • Humlebier og dagsommerfugle på vej mod udryddelse. Vi har officielt 29 arter af humlebier herhjemme, men tre af arterne er ikke registreret de seneste 70 år. Yderligere ni arter er rødlistede, bl.a. felthumle og kløverhumle.
  • Hos dagsommerfuglene er 49 ud af 69 arter gået tilbage de seneste 70 år. Mere end halvdelen af arterne er truede eller sårbare. Elleve arter skønnes allerede at være tabt.

Kilde: Økologisk Landsforening