Ekstremt vejr og klima koster os milliarder

Skybrud og oversvømmede kældre koster dyrt. Regningen for ødelæggelserne efter skybruddet i 2011 løb op i 17 milliarder kroner. Foto: Colourbox

Ekstreme vejr- og klimabegivenheder i Europa har kostet Danmark dyrt. Samlet regning fra 1980 til 2017: 78 milliarder kroner. For Europa som helhed løber regningen op i svimlende 3.381 milliarder kroner for de sidste 39 år.

Stormfloder, skybrud, voldsomme storme og hedebølger har tilsammen kostet Europa 3.381 milliarder kroner i perioden 1980 til 2017. Danmarks samlede tab i perioden er opgjort til 78 milliarder kroner i perioden.

Det er betydeligt mindre end store lande som Tyskland, Italien og Frankrig. Men målt per indbygger er billedet helt anderledes, skriver Berlingske Business.

14.500 kroner pr. indbygger
Danskerne har nemlig tabt næstmest, 14.500 kroner pr. indbygger, kun overgået af schweizerne med 19.500 kroner.

Ifølge opgørelsen ligger Danmark nummer fire med et tab på 1,8 millioner kroner, hvis man måler pr. kvadratmeter – kun overgået af Schweiz, Luxembourg og Tyskland.

Opgørelsen er foretaget af Det Europæiske Miljøagentur på baggrund af tal fra Databosen NatCatSERVICE, som administreres af Europas største genforsikringsselskab, Munich Re.

Ifølge Berlingske Business er der udsigt til færre tab i fremtiden, fordi vi er blevet bedre til at passe på vores værdier efter det store skybrud i København i 2011, vurderer forsikringsbranchen.