Danmark skraber bunden, når det gælder beskyttet natur

Naturen er trængt i Danmark, som er et af de mest opdyrkede lande i verden. Landbruget lægger beslag på over 60 procent af landarealet. Foto: Colourbox

Med kun 8,3 procent indtager Danmark en suveræn bundplacering i EU, når det kommer til Natura 2000-beskyttet natur. Det er ti procentpoint under EU-gennemsnittet.

NATUR – En af hovedudfordringerne for naturen er, at den mangler plads, sammenhæng og beskyttelse. Og netop her konkluderer Det Europæiske Miljøagentur, at det langsomt bevæger sig i den rigtige retning på EU-plan, hvor medlemslandene samlet lever op til FN-målet om beskyttelse af mindst 17 procent af landarealet.

Men på netop dette punkt halter Danmark langt efter de europæiske nabolande.

Med kun 8,3 procent indtager Danmark den suveræne bundplacering i EU, når det kommer til Natura 2000-beskyttet natur. Det er ti procentpoint under EU-gennemsnittet.

Når den danske natur er så presset, som den er, handler det i høj grad om manglen på plads, fortæller Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

– Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden og et af de lande med mindst beskyttet natur. Vi er utroligt langt fra at leve op til vores internationale forpligtelser, siger hun i en kommentar til en ny EU-rapport, som tegner et dystert billede af naturens mangfoldighed – biodiversitet – som er i stærk tilbagegang.

LÆS OGSÅ:
Din kommune kan blive natur-kommune og stoppe tab af biodiversitet

Behov for redningsplan
Hvis Danmark skal gøre noget for at stoppe biodiversitetskrisen, kræver det ifølge DN bedre beskyttelse af vores natur, flere sammenhængende beskyttede naturområder, mere urørt skov, og at naturen sikres mere plads ved at udtage landbrugsjord og udlægge det til natur.

Disse tiltag er blevet sat på finansloven, hvor regeringen og støttepartierne over de næste ti år vil afsætte to milliarder til udtagning af landbrugsjord. Samtidig har de afsat 80 millioner til mere urørt skov på statens arealer over de næste fire år.

En god start
– Det er rigtig godt, at regeringen og støttepartierne nu sætter gang i udtagning af landbrugsjord og har sikret flere penge til urørt skov. Det er en lille, men god start hvis vi skal vende naturens tilbagegang. Men før vi får rettet op på balancen og sikret fremgang til naturen, kræver det en dediceret redningsplan, mener Maria Reumert Gjerding.

Hun håber, at regeringen og støttepartierne til de kommende forhandlinger om en biodiversitetspakke vil sikre, at mindst 20 procent af det danske areal vil blive vild beskyttet natur, og at de samtidig leverer på deres løfter om at sikre 75.000 hektar urørt skov og 20 vilde, sammenhængende naturnationalparker.