Danmark i grøn førertrøje bør lukke ned for udvinding af olie og gas i Nordsøen

Fire olieselskaber har søgt søgt licens til nye olie- og gasprojekter i Norsøen, men regering bør siger nej. Ny olieudvinding vil kollidere med regeringens egne ambitiøse klimamål. Foto: Colourbox

Hvis Danmark vil være verdens førende i grøn omstilling, bør vi indstille jagten på olie og gas i Nordsøen, konkluderer en ny rapport fra Oil Change International i samarbejde med Greenpeace i Danmark.

UDFASNING AF OLIE OG GAS – Hvis Danmark skal kandidere til at være en grøn klimaleder globalt, bør man indstille jagten på olie og gas i Nordsøen. Det konkluderer en ny rapport fra Oil Change International, som er udgivet i samarbejde med Greenpeace i Danmark.

Danmark bør give afslag på nye tilladelser til efterforskning og derefter udarbejde en udfasningsplan for de eksisterende aktiviteter, lyder anbefalingen i rapporten, der udgives netop som regeringen skal beslutte, om man vil blåstemple fire olieselskabers ansøgning om nye licenser i Nordsøen, hvor udvindingen af olie- og gas i så fald kan fortsætte helt frem til 2055.

»Danmark hævder at ville være en klimaleder, men rapporten her viser, at de nuværende planer for dansk olie- og gasudvinding er uforenelige med klimalederskab«, siger Bronwen Tucker, som analytiker hos Oil Change International og forfatter til rapporten.

Ifølge ham har Danmarks nye socialdemokratiske regeringen et valg.

»Den kan påbegynde en udfasning ved at stoppe godkendelserne af nye projekter og licenser i dag, eller den kan vælge fortsat at understøtte ødelæggende klimaforandringer«, siger Bronwen Tucker.

I strid med Paris-aftalen
Rapporten påpeger – på baggrund af udregninger – modsætningsforholdet mellem at ville leve op til Paris-aftalens forpligtelser og samtidig være eksportør af fossile brændsler. Alene olie og gas i felter med produktion overstiger verden over, hvad klimaet kan tåle afbrænding af, hvis den globale opvarmning skal bremses ved højst 1,5 grad, som Paris-aftalen sigter efter.

Rapporten understreger også, at risikoen for lækage, altså at andre lande blot vil øge olieproduktionen tilsvarende i forbindelse med en dansk afvikling i Nordsøen, er begrænset. Det vil således have en direkte klimaeffekt, hvis Danmark reducerer olieproduktionen, hvilket er helt i tråd med de økonomiske vismænds umiddelbare vurdering, som blev fremført i Dagbladet Information tirsdag denne uge, hvor vismændene advarede regeringen mod at tillade nye olieboringer.

En forøget olieproduktion i Nordsøen vil stride mod forskernes budskab om, at 80 procent af de fossile energireserver bør forblive i undergrunden af hensyn til klimaet. At skære ned på Nordsø-produktionen kan tilmed være en billig måde at reducere CO2-udledninger på, lød det fra både den tidligere og nuværende økonomiske vismand i Information.

Ifølge Greenpeace er en af rapportens hovedpointer netop, at 60% af de CO2-udledninger, der ville finde sted ved den forventede udvinding af olie og gas frem mod 2050, kan undgås. Halvdelen ved ikke at give nye licenser til yderligere efterforskning, og den anden halvdel ved at trække eksisterende licenser tilbage for områder, hvor der endnu ikke er taget nogen beslutning om at udvinde olien/gassen.

Sæt handling bag ordene Dan Jørgensen
»Klimakrisen banker på døren, og det rimer meget dårligt med at åbne nye kapitler i jagten på olie og gas i Nordsøen«, mener Jens Mattias Clausen, klimapolitisk leder i Greenpeace.

»Vi opfordrer Dan Jørgensen og resten af regeringen til at sætte handling bag sine forbilledlige klimamål og følge det mandat, som befolkningen har udstukket med et ønske om igen at leve i en grøn førernation«, siger han.

Situationens alvor gør, at vi på ingen måde kan nøjes med at begrænse efterspørgslen på sort energi eksempelvis ved at prioritere elbiler over benzin- og dieselbiler, mener Greenpeace.

»Vi må tage fat på at gøre udbuddet mindre, og det vil være rettidig omhu ikke at give en eneste ny tilladelse til at bore i Nordsøen, samtidig med at man påbegynder arbejdet med en plan for udfasningen af den produktion, der allerede foregår i Nordsøen«, siger Jens Mattias Clausen.