Borgerforslag vil forbyde Roundup og mangler din underskrift

Tyskland vil som det første store europæiske land forbyde glyfosat. Danmark bør følge trop, mener Danmarks Naturfredningsforening. Foto: CC BY flickr JeepersMedia

Lad os nu få ukrudtsgifte som fx Roundup og skadelige insektgifte væk fra hylderne i byggemarkederne. Støt op om borgerforslaget om et stop for pesticider til ikke-erhvervsmæssig brug.

Af Christiane Bjørg, forslagsstiller

DEBAT – Når man ser tilstanden af vores før så gode drikkevand, er det helt uforståeligt, man stadig kan købe bekæmpelsesmidler til haven med glyfosat i butikkerne. Som Roundup. Men faktum er, at der stadig langes mange af de grønne dunke over disken.

Optimalt skulle også landbruget, som jo er den største synder mod vores grundvand, med i forslaget, men da det her konkrete forslag, formentlig vil være noget nemmere at få vedtaget, må det ses som en start.

Forslaget går derfor ud på et stop for salg og brug af gift i haver og på offentlige fællesarealer.

Ofte overforbrug når private sprøjter
Der er de seneste år blevet lukket mange drikkevandsboringer, og der bliver stort set dagligt fundet nye rester af pesticider i vores drikkevand. Blandt andet glyfosat. Fortidens forbrug giver nu bagslag. Selvom der har været massive advarsler gennem årene, er vi ikke blevet klogere. Og selv nu, hvor konsekvenserne er tydelige, anvendes der stadig gift.

Omend privates forbrug er lille i forhold til landbruget, sker der ofte et overforbrug, når private sprøjter haver og indkørsler, og mange vandværker indvinder faktisk grundvand under bymæssig bebyggelse. Så det private forbrug skal ikke undervurderes.

Men giften trækker også spor helt ind i vores biologiske kredsløb. Bare spørg vores insekter og bier.

Naturen skranter
FN kom for nylig med en dybt foruroligende rapport om en skrantende biodiversitet. Rent drikkevand og balance i naturen er altafgørende for vores eksistens.

Der er derfor i forslagsstillernes øjne slet ingen gode argumenter for at beholde muligheden for at kunne sprøjte haver og fællesarealer. Med den viden, vi i dag besidder, burde man aldrig tillade handel og brug af gifte i naturen.

Lad dette være en start.

Med næsten 20.000 underskrifter på 3 uger, er forslaget godt på vej, men der skal 50.000 til, før regeringen er tvunget til at tage det op. Og med den grønne profil kan vores nye folkevalgte ikke sige nej til den her. Vel?

Så støt op om dette forslag. Det tager 2 minutter.

Her kan du læse mere og skrive under: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03079