Bæredygtigt Landbrug stævner staten

Flemming Fuglede, formand for Bæredygtigt Landbrug.

Organisationen Bæredygtigt Landbrug kræver, at regeringens vandplaner og udkast til ny lov om randzoner trækkes tilbage. Organisationen går nu til domstolene for at forhindre, at loven bliver gennemført.

Bæredygtigt Landbrug kræver, at regeringens vandplaner og udkast til ny lov om randzoner trækkes tilbage. Organisationen går nu til domstolene for at forhindre, at loven bliver gennemført.

»Det er en særdeles alvorlig beslutning for os at stævne vores eget fædreland – men vi har følt os nødsaget til det, fordi gode argumenter samt saglige og faglige indspil ikke har vist sig at være nok«, siger foreningens formand, Flemming Fuglede Jørgensen.

»Hvis vi ikke stævner her og nu, så bliver lovene om Vandplanerne og randzonerne ført ud i livet til stor skade for det danske samfund«, siger han.

Grøn vækst vil udpine jorden
Bæredygtigt Landbrug mener, det er regeringen, der er ved at ødelægge økonomien i landbruget, og har de seneste år vundet mange tilhængere blandt skuffede landmænd, som ser miljøreguleringer som indgreb i den private ejendomsret. «Grøn Vækst vil udpine jorden og efterlade en fattig jord til vore efterkommere«, hedder det på foreningens hjemmeside.

Ifølge Bæredygtigt Landbrug vil fødevaresektoren miste 37.500 arbejdspladser og Danmarks eksport af fødevarer vil falde med 50 procent, hvis vandplanerne implementeres.