SENESTE ARTIKLER

Steen Gade bliver formand for Vejles Klimaråd

Vejle Byråd har spurgt Steen Gade, om han vil være formand for et nyt udvalg, som skal udvikle Vejles ambitiøse position inden...

Sjællandske kommuner går foran med stop for sprøjtegift

15 af landets 98 kommuner har i løbet af det seneste år besluttet at stoppe brugen af sprøjtegift. Især de sjællandske kommuner...

Kontrollen af lange dyretransporter får kritik af Rigsrevisionen

Dagligt læsses 26.000 grise på lastbiler for at blive transporteret til andre lande, men kontrollen af de lange dyretransporter er alt for...

Lea Wermelin holder fast i miljøkrav til landbruget

Aarhus Universitets fejl i beregningerne af landbrugets kvælstofudledning får ikke ikke miljøministeren til at lempe kravet om efterafgrøder.

Slut med gratis plastikposer

Vil du have en plastikpose til at bære dine varer hjem fra supermarkedet, skal det fremover koste mindst fire kroner. Samtidig...

Ny regnefejl på AU: Forkerte tal for udledning af kvælstof rettes

Det er dybt utilfredsstillende, at Aarhus Universitet ikke har haft styr på tallene. Vi er nødt til at kunne...

Ny maskine kan erstatte kemisk nedvisning i kartofler

En ny specialmaskine kommer kartoffelavlerne til undsætning. Maskinen kan erstatte Reglone og andre kemiske nedvisningsmidler og skåne naturen for 88...

Træer og skove i nyt lys

Skoven er hjemsted for størstedelen af samtlige arter af livsformer, da (urørt) skov på vores breddegrader er den naturlige vegetation. ...

Folkets kirke skal deltage i kampen for et bedre klima

Usikkerheden på, hvordan klimaet vil forandre mine efterkommeres liv, gør det er vigtigt for mig at deltage i kampen for et...

Kemiske sprøjtegifte i landbruget skaber vedvarende negativ effekt for Europas biodiversitet

En stor europæisk undersøgelse dokumenterer, at anvendelse af kemiske sprøjtegifte har vedvarende negative effekter for den biologiske mangfoldighed.