SENESTE ARTIKLER

Sjællandske kommuner går foran med stop for sprøjtegift

15 af landets 98 kommuner har i løbet af det seneste år besluttet at stoppe brugen af sprøjtegift. Især de sjællandske kommuner går foran. SPRØJTEGIFT - Frederikssund og...

Kontrollen af lange dyretransporter får kritik af Rigsrevisionen

Dagligt læsses 26.000 grise på lastbiler for at blive transporteret til andre lande, men kontrollen af de lange dyretransporter er alt for ringe. Fødevareministeriet får nu en stærk kritik af Rigsrevisionen, som...

Lea Wermelin holder fast i miljøkrav til landbruget

Aarhus Universitets fejl i beregningerne af landbrugets kvælstofudledning får ikke ikke miljøministeren til at lempe kravet om efterafgrøder. LANDBRUG - Der bliver ikke lempet på kravene til landbruget,...

Slut med gratis plastikposer

Vil du have en plastikpose til at bære dine varer hjem fra supermarkedet, skal det fremover koste mindst fire kroner. Samtidig bliver de helt tynde plastikposer helt forbudt.

Ny regnefejl på AU: Forkerte tal for udledning af kvælstof rettes

Det er dybt utilfredsstillende, at Aarhus Universitet ikke har haft styr på tallene. Vi er nødt til at kunne stole på fakta fra forskerne, siger miljøminister Lea Wermelin.

Ny maskine kan erstatte kemisk nedvisning i kartofler

En ny specialmaskine kommer kartoffelavlerne til undsætning. Maskinen kan erstatte Reglone og andre kemiske nedvisningsmidler og skåne naturen for 88 tons sprøjtegifte årligt. SPRØJTEGIFT - Maskinfirmaet Johs....

Træer og skove i nyt lys

Skoven er hjemsted for størstedelen af samtlige arter af livsformer, da (urørt) skov på vores breddegrader er den naturlige vegetation. Træer er planteverdenens giganter. N A...

Folkets kirke skal deltage i kampen for et bedre klima

Usikkerheden på, hvordan klimaet vil forandre mine efterkommeres liv, gør det er vigtigt for mig at deltage i kampen for et bedre klima, skriver Jan Morell, der er medlem af menighedsrådet...

Kemiske sprøjtegifte i landbruget skaber vedvarende negativ effekt for Europas biodiversitet

En stor europæisk undersøgelse dokumenterer, at anvendelse af kemiske sprøjtegifte har vedvarende negative effekter for den biologiske mangfoldighed. Af Kjeld Hansen, journalist og forfatter

Bioraffinering kan bane vejen for grøn omstilling af landbruget

Kristian Lundgaard-Karlshøj tror på, at grøn bioraffinering vil bane vejen for en ny og bæredygtig udvikling i dansk landbrug. Han er med i GUDP-projektet TailorGrass, som nu etablerer et bioraffinaderi på...